Sosyal Değerler Ne Demek?

0

Sosyal değerler nedir ne demektir? Sosyal değerler ile ilgili özet bilgilerin kısaca verildiği yazımız.

Sosyal yapıBelli bir toplumda ya da toplumsal kümede bireylerin olumlu tepki gösterdikleri düşünceler, kurallar, teknikler ve nesnelere sosyal değer denir. Sosyal değerler toplumu oluşturan bireyleri birbirine yaklaştırır, onları bir arada tutar ve toplumun devamını sağlar. Bu değerler, temelde, ahlaki inanç ve ilkelere dayanırlar.

Advertisement

Sosyal değerler, tavır ve hareketlerin genel yönlendiricileridir. Tavırlar, hareketler, eylemler, duygular, fikirler, özellikler, amaçlar ve araçların tümü toplumsal yaşamdaki değerlere göre ele alınır. Daha iyi, daha kötü, daha uygun, büyüklere saygı, cesaret, yurtseverlik birer değerdir. Değerler, geniş kapsamlı ve tolerans sınırı geniş davranışlardır.

Sosyal değerler, önem derecelerine göre, toplumda organize olmuştur. Çok önemli sosyal değerler, köklü prensiplere bağlanmıştır.

Sosyal değerler yeni kuşaklara aktarılır ve böylece, bu değerlerin, sürekliliği sağlanır.

Hızla değişen toplumlarda değerler konusunda tartışmalar başlar. Alışılmış değerler üzerinde tartışma çıkınca yeni değerler üzerinde birleşmek oldukça güç olur. Bu da birtakım toplumsal problemlerin ortaya çıkmasına neden olur.

Advertisement

Toplumsal yaşamda dengenin bozulmaması bakımından değerleri yeni kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarmak gerekir.

Toplumsal değişme durumlarında yeni değerler, zaman içinde, eski değerleri zorlar ve zamanla onların yerini alır. Buna göre, uygulanacak eğitim, geçmiş yaşamdan kopuk olmamalı, ancak geçmiş yaşamın bir tekrarı niteliğini de taşımamalıdır.

Böylece, değerler hem korunmuş hem de değişime açık tutulmuş olur.


Leave A Reply