Sosyal Norm Nedir?

0
Advertisement

Sosyal norm ne demektir? Sosyal normların özellikleri. Sosyal norm hakkında ansiklopedik bilgi.

Sosyal Norm

Sosyal Norm; toplumsal bir grubun üyelerince paylaşılan davranış kuralı ya da standardıdır. Normlar, ödüllendirme ya da cezalandırma yoluyla dışarıdan dayatılabileceği gibi, bireyler tarafından içselleştirilmiş de olabilir; yani birey normu benimser ve bir dış baskı olmadığında da ona uygun davranır. Normlar, değer ve ideallerden daha özeldir. Sözgelimi dürüstlük bir değer olarak genel kabul görür, ama belli bir durumda neyin dürüst davranış olduğu orada geçerli normlarca belirlenir. İnsanların neden normlara uyduğu konusunda iki düşünce akımı gelişmiştir. İşlevselci sosyoloji okuluna göre normlar, toplumsallaşma aracılığıyla geliştirilen genel bir değer sistemini, bir mutabakatı yansıtır; birey, ait olduğu grubun kültürünü bu süreç içinde öğrenir. Böylece toplumsal sistemin işleyişine katkıda bulunan normlar, sistemin kabul edilmiş bazı “gereksinimleri”ni karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Çatışma kavramını vurgulayan ikinci okula göre ise normlar, sürekli yinelenen toplumsal sorunlara karşı gelişmiş birer çözümdür. Marksist çatışma kuramında normların, toplumun bir kesiminin öbür kesimler üstündeki iktidarını yansıttığı ve baskı ya da yaptırımlarla uygulandığı kabul edilir. Dolayısıyla norm, egemen bir sınıfın iktidarını sürdürme aracıdır.

Norm terimi, istatistik yöntemleriyle saptanmış standart ya da ortalama toplumsal davranış, tutum ya da görüş anlamında da kullanılır. Bu ikinci anlamında beklenen değil gerçekleşmiş olan davranışı belirtir.


Leave A Reply