Sosyoloji Antropoloji İlişkisi Nasıldır? Özellikleri ve Kısa Açıklaması

0
Advertisement

Sosyolojinin antropoloji bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji antropoloji ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi.

Sosyoloji

Sosyoloji – Antropoloji

Antropoloji, ilkel toplumları; kültür, toplumsal yaşam, evrim, insanın kökeni ve biyolojik yapısı ile ilgili yönleriyle ele alıp inceleyen bilim dalıdır. Antropolojinin insanın kökenini, evrimini, biyolojik ve anatomik yapısını inceleyen bölümü, fiziki antropoloji adını alır ve daha çok biyolojiyle ilgilidir. İlkel toplumların toplumsal yapısıyla ve kültürüyle ilgili olan dalıysa kültürel antropoloji ya da sosyal antropoloji adını alır. Sosyoloji, daha çok kültürel antropolojiyle ilişki içindedir. Sosyoloji de kültürel antropoloji de toplumu ele alır. Fakat birisi ilkel toplumlarla diğeri günümüz toplumlarıyla ilgilenmektedir. Kültürel antropoloji, ilkel toplumları yer ve zaman göstererek inceler. Ele alınan olaylara özgü açıklamalar ortaya koyar. Oysa sosyoloji, incelediği olaylar arasındaki nedensellik ilişkilerini araştırır ve betimlemek değil, genel açıklamalar ortaya koymak amacındadır.

Günümüz toplumlarının kültürel özellikleri aniden ortaya çıkmamıştır. Bu özelliklerin bir geçmişi, bir toplumsal evrimi vardır. Bugünü anlayabilmek için bu süreci bilmek gerekir. O yüzden de sosyoloji kültürel antropolojinin verilerinden yararlanır.

Ayrıca kültür, geçmiş nesillerden bize kalan ve bizim de gelecek nesillere aktardığımız bir oluşumdur. Özellikle kültür konusunda sosyolojinin kültürel antropolojiden yararlanması gerekmektedir. Çünkü, kültür bir birikimdir ve bu birikimi bütünsel olarak açıklayabilmek için onun oluşumunu da anlayabilmek gereklidir.

Kültürel antropolojinin sosyolojinin kavram, kuram ve yasalarını bilmeden ilkel toplumları değerlendirebilmesi mümkün değildir. Örneğin; ilkel toplumlarda din incelenirken genelde toplumlardaki din olgusu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu nedenle, kültürel antropoloji de sosyolojiden yararlanır. Dolayısıyla, bu iki bilim dalı ilişki İçinde olmak durumundadır.

Advertisement

Leave A Reply