Sosyolojide Toplumsal Yığın Nedir? Toplumsal Yığın Özellikleri

0
Advertisement

Sosyolojide Toplumsal Yığın Nedir? Toplumsal Yığın çeşitleri, özellikleri nelerdir? Toplumsal Yığın hakkında bilgi.

kalabalık

Kaynak: pixabay.com

Toplumsal Yığın

Toplumsal Yığın; Karşılıklı ilişkiler içerisinde bulunmayınca da çoğu kez yok denecek kadar az olan insanların biraraya gelerek getirdikleri kalabalıklara, “toplumsal yığın” denir. Toplumsal yığını oluşturan kişilerin içinde parça parça da olsa, duygusal ya da düşünsel bağ veya bağlılıklar bulunsa da, yığında bütünü belirleyen temel özellik, fiziksel olarak bir arada bulunmadır. Toplumsal yığını, kitle, toplumsal grup ve toplumdan ayıran temel fark da budur. Toplumsal yığınların başlıcaları şunlardır:

a) Sıradan kalabalıklar: Bütünüyle “belli bir amacı olmayan”, özellikle büyük kentlerde bol ve sıkça görülen kalabalıklardır. Sinemanın önünde birikenler, durakta otobüs bekleyenler, yaya geçidinde toplananlar buna örnek verilebilir.

b) Etkin kalabalıklar: İç ve dış denetimden yoksun, yıkıcı, antisosyal, liderlerin kolayca etkisinde kalabilen heyecansal kalabalıklardır. Bir “isyan” veya “linç” kalabalığı örnek verilebilir.

c) İzleyici kalabalıkları: Bir gösteriyi, bir konferansı, bir tiyatro eserini ya da bir futbol maçını izleyen insanların oluşturdukları kalabalıklardır. İzleyiciler olaya karışmadıkları için etkin kalabalıktan ayrılırlar.

d) Gösteri kalabalıkları: Bir inanç, bir düşünce, bir kişi ya da olayın yanında veya karşısında olduklarım göstermek için biraraya gelmiş insanların oluşturdukları kalabalıklardır. Gösteri kalabalığını oluşturanların çoğu etkin durumdadır, ama belli bir amaca yönelik olarak, kısa süreli de olsa örgütlenmiş olduklarından “etkin” kalabalıklardan farklıdırlar. Mitingler, geçit resimleri, sessiz yürüyüşler, bu tür kalabalıklara örnek verilebilir.

Advertisement

Yığın Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Yığın”
  1. Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
  “Ben de bu hudutsuz yığında bir kum tanesiyim.” – N. F. Kısakürek
  2. Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle
 • “yığın bulut ”
  Kesif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
 • “yığın kültürü ”
  Toplumsal yapı ayrılıkları gözetilmeksizin televizyon, radyo, sinema, basın vb. kitle iletişim araçlarıyla yaygınlaştırılan kültür
 • “bir yığın ”
  Birçok, pek çok
  “Canın boğazdan geldiğini öğrenmemiz için ise bir yığın zaman gerekti.” – T. Buğra

Kalabalık Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Kalabalık”
  1. Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu
  “Kalabalık içinde zorlukla boş bir masa bularak oturdum.” – A. Haşim
  2. Gereksiz, karışık şeyler topluluğu
  3. Sayıca çok
  “O kalabalık caddenin canlılığı çok hoşumuza gidiyor.” – A. Kutlu
 • “kalabalık etmek ”
  gereksiz olarak yer doldurmak
  “Şu eşya odada kalabalık ediyor.”
 • “kalabalık ağızlı ”
  Geveze, bilir bilmez konuşan
  “İkinci maznun kalabalık ağızlı bir koltukçu idi.” – Ö. Seyfettin
 • “ağzı kalabalık ”
  Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz konuşan, boşboğaz (kimse)
  “Ata bu yılışık ve ağzı kalabalık heriften hazzetmez.” – A. İlhan
 • “başı kalabalık ”
  Yanında bir işi konuşamayacak kadar çok insan olan (kimse)
 • “kuru kalabalık”
  1. Hiçbir iş yapmayan insan topluluğu
  2. Hiçbir işe yaramayan kırık dökük eşya
 • “ağız kalabalığı ” Birbirini tutmayan gereksiz sözler
  “Hem ellerindekilerini asıyor hem de ağız kalabalığıyla alt kata bir şeyler söylüyordu.” – H. R. Gürpınar
 • “laf kalabalığı ” Üzerinde konuşulan konuyla, esasla veya sorunla ilgisi olmayan boş söz yığını
  “Daha da beteri, politikacıların laf kalabalığını dinlemek zorunda bırakılıyoruz.” – N. Cumalı


Leave A Reply