Sosyolojinin Siyaset Bilimi İle İlişkisi

0
Advertisement

Sosyolojinin Siyaset bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji Siyaset bilimi ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi.

Sosyolojinin Siyaset Bilimi İle İlişkisi

Sosyoloji – Siyaset Bilimi

Siyaset bilimi; yönetme ve yönetilme olayını ve bunun kurumsallaşma sürecini inceler. Siyasi parti tipleri, partilerin işlevleri, çeşitli grupların siyasi iktidar üzerindeki etkileri, seçme ve seçilme davranışı siyaset biliminin ele aldığı konuların başlıcalarıdır. Bu konularla sosyoloji de ilgilenir. Çünkü, bunların tümü insanların toplum hâlinde yaşaması nedeniyle ortaya çıkar. Her siyasi olay, aynı zamanda toplumsal olaydır. Bu nedenle, sosyoloji ve siyaset bilimi bir anlamda iç içedir ve birbirlerinin bilgilerinden yararlanmak durumundadır.

Siyaset bilimi, konusuna, herhangi bir toplumun, herhangi bir anındaki siyasi olaylarını ele alarak yaklaşır. Oysa sosyoloji, genel olarak siyaset olgusuyla ilgilenir. Bir toplumda uygulanacak en iyi seçim sisteminin hangisi olduğu sosyolojiyi ilgilendirmez. O, “var olan” sisteme bakar. Konu tek turlu seçim sistemiyse onu genel olarak ele alır ve toplumsal etkileri açısından değerlendirir. Siyaset bilimi, “olanın yanında olması gerekeni” de inceler. Böylece, olaylara ve bireylere yön verir. Oysa sosyoloji olanı olduğu gibi ortaya koymakla yetinir.

Görülüyor ki siyaset bilimi ve sosyoloji aynı konuyu farklı biçimlerde ele almaktadır. Fakat siyasi değişiklikler toplumu, toplumsal değişmeler de siyaseti etkilediğinden bu iki bilim dalının ilişkide bulunmaları zorunludur.


Leave A Reply