Spartacus (Spartaküs) Kimdir?

0

Spartacus kimdir ve ne yapmıştır? Spartacus’un hayat hikayesi, Roma’ya karşı ayaklanması, tarihteki yeri hakkında bilgi.

Spartacus (Spartaküs)

Spartacus

Spartacus; Roma’ya karşı ayaklanan kölelerin önderidir. (Trakya, ? – Lucania, Î.Ö. 71). Spartacus’ün yaşamının ilk yılları konusunda, Trakya kökenli olduğu, özgür doğduğu, Roma ordusunda askerlik yaptığı, askerden kaçınca da yakalanıp köle olarak satıldığı dışında hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Daha sonra İ.Ö. 75 yıllarında Roma aristokrasisinin gösteriler kenti olan Capua’da gladyatör olarak ortaya çıkmıştır.

İtalya’nın güneyinde, Romalı senatörlerin topraklarında şiddete dayalı olarak çalıştırılan köleler, daha önce de birçok kez başkaldırmışlar ve bu baş kaldırılara katılan kölelerin sayılan on binleri bulmuştu. Bütün bu ayaklanmalar bastırılmış ama başkaldırı düşüncesi her yerde yerleşik bir hal almıştı. Zaferle sonuçlanan savaşlardan sonra esir alman ve bu geniş topraklara yerleştirilen yabancılar başkaldırıyı kışkırtıyorlardı. 73’te Capua’da Spartacus, hepsi de gladyatör olan arkadaşlarını kaçmaya ve başkaldırmaya teşvik etti: Spartacus ile birlikte kaçan yetmiş üç kişi soyluların villalarını yağmaladı ve silahlar edinerek Vezüv’ün yamaçlarına çekildi.

Praetor Glaber ve ayaklanmayı bastırmakla görevli 3000 askerine karşın, binlerce köle ilk başkaldıranlara (gladyatörler, çobanlar, atölyelerde ve tarlalarda çalışan işçiler) katıldılar; kısa bir süre sonra da bütün Campania halkı ayaklandı. Sonbaharda Roma birliklerine karşı kazandığı birçok zaferden sonra, Spartacus,yönetimindeki 40 000 kişiyle birlikte kuzeye (Alpler’e), dolayısıyla özgürlüğe kavuşmayı amaçlıyordu. 72 yazında kendisini yenmek amacıyla gönderilen iki konsülü bozguna uğrattıktan sonra kurtuluş göçünü başlattı.

Po ovasına gelen Spartacus, düzenli bir orduya karşı savaşmaktan çekinerek geriye doğru ani bir dönüş yaptı ve güneye yöneldi. Roma’da iktidarları ve mülkleri tehlikeye düşen toprak sahibi soyluların paniğe kapıldıkları bir sırada Senato, yeni bir bastırma hareketi düzenledi ve praetor Crassus tam yetkiyi elde etti. 50 000 kişilik bir ordunun önderi olarak saldırıya geçen Crassus, aylar süren sonuç getirmeyen çatışmalardan ve yıpratma savaşlarından sonra, Mart 71’de köleleri ezdi. Spartacus de bu son savaşta öldü.


Kaynak – 2

Spartacus (Spartaküs); Romalı gladyatör, köle önderidir (Trakya?-Apulia / Luciana İÖ 71).

Asker kaçağıyken yakalanarak köle olarak satıldı. Kölelerin arenalarda dövüşmek için eğitildiği Capua’daki gladyatör okuluna gönderildi. İÖ 73’te çok sayıda gladyatörle kaçmayı başardı. Köylülerin de katılmasıyla 10 bin kişilik düzenli, disiplinli bir ordu oluşturdu. Bu ordunun başına geçerek Apulia ve Luciana bölgelerini ele geçirdi. İÖ 72’de Roma Senatosu iki Roma birliklerinin dağılmasından yararlanarak her iki orduyu da saf dışı bıraktı ve Adriya Denizi kıyılarına kadar ilerledi.

İÖ 72’nin sonlarına doğru Roma Senatosu ayaklanmaları bastırmak için Marcus Licinius Carsus’u komutanlığına getirdi. Ancak Spartacus, Marcus’ un ordularını pek çok kez geri püskürttü. Bunun üzerine Senato, İspanya’dan Pompeius komutasındaki orduyu İtalya’ya çağırdı. Spartacus’un ordusu öteki iki ordu birleşmeden önce Apulia ve Luciana sınırında Licinius Crassus ile meydan savaşına tutuşmak zorunda kaldı. Spartacus ile öldürülenlerin sayısı 70 bini geçti. Kurtulanların bir bölümü Pompeius tarafından kılıçtan geçirildi. Crassus, gözdağı vermek için Capua ve Roma arasındaki Appia Yolu boyunca 6.000 asiyi ya da köleyi-çarmıha gerdirerek Roma Cumhuriyeti’ni tehdit eden bu ayaklanmayı çok kanlı bir biçimde bastırılmış oldu


Leave A Reply