Strabon Kimdir?

0
Advertisement

Strabon Kimdir? Strabon hayatı, biyografisi, çalışmaları, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

StrabonStrabon; Eski Yunan coğrafyacısıdır (Amasya/Amaseia İÖ 65-ay.y. İS 23).

İÖ 44’te öğrenimini sürdürmek amacıyla Roma’ya gitti. İÖ 31’e kadar Roma’da kaldı. Ardından Yunanistan’ı gezdikten sonra Mısır’a gitti ve İskenderiye’de uzun süre kaldı. Daha çok coğrafyacı olarak tanınan Strabon’un ilk eseri tarih üstünedir. Polybios tarihinin devamı olarak yazdığı 43 ciltlik Historika Hypomnemata (Tarihsel Anılar) adlı eseri ünlüdür. Korinthos ve Kartaca’nın yıkılışından (İÖ 146), Sezar‘ın ölümüne ya da Actium Savaşı’nın bitimine kadar olan dönemi kapsayan bu eserin günümüze ancak 19 parçası, Geographika (Coğrafya) adlı eserinin büyük bölümü ulaşmıştır. Eserin tümü 17 cilttir. Eserde Strabon, kentlerin birbirlerine olan uzaklıklarını ve ülkelerin sınırlarını dikkatle belirtir, her yöreye özgü ekonomik, politik, etnografik ve dinsel özelliklerini anlatır. Ayrıca her kentin ve ülkenin kısa bir tarihinide verir. Anadolu, Mısır ve bir ölçüde İtalya için kendi gözlemlerine dayandı, gitmediği yöreleri de (Hindistan, İran, Mezopotamya) öteki antik dönem yazarlarının eserlerinden yararlanarak tamamladı.

Onun eseri, Roma İmparatoru Augustus (İÖ 27-İS 14) dönemindeki Roma toprakları ve yabancı ülkelerle ilgili bilgi veren eksiksiz tek eser olduğu için büyük önem taşır.


Leave A Reply