Su Nedir? Suyun Kaç Hali Vardır? Suyun Halleri Nelerdir?

0
Advertisement

Su nasıl meydana gelir? Suyun bileşiği, özellikleri, suyun halleri, buz, su ve buhar hakkında bilgi. Suyun kaç hali vardır ve bu haller nelerdir?

Buz - Su ve Su Buharı

SU, oksijenle hidrojenin birleşmesinden ortaya çıkan saydam bir cisimdir. Hem sıvı (su), hem katı (buz), hem de gaz (buhar) halinde bulunur. Biz suyu tabiatta yağmur, kar, deniz, göl, ırmak, içme suyu gibi çeşitli şekillerde, çeşitli durumlarda görürüz.

Kimya bakımından su, iki molekül hidrojenle, bir molekül oksijenin birleşmesinden oluşmuştur. Bundan dolayı formülü H20’dur. Su kimyasal olayların en belli başlı cisimlerinden biridir. Birçok kimyasal olay sonunda su açığa çıkar, ya da, tersine birçok kimyasal olayın başında su gerekir.

Yapay olarak da su elde edilebilir. Bu usule «sentez» denir. Uygun oranlarda oksijenle hidrojen gazları bir araya getirilip, bu karışımın içinden elektrik akımı geçirilirse su elde edilir. Tersine suyu elemanlarına ayırabiliriz. Bu olaya «analiz» denir. Analizin esası da aynıdır. Bir kap içindeki suda bazı kimyasal ve fiziksel şartları hazırladıktan sonra hidrojenle oksijen gazlarını elde ederiz.

Suyun Halleri

Cisimler, içinde bulundukları ortamın sıcaklık derecesine göre gaz, sıvı, katı halini alırlar. Normal sıcaklıkta katı halinde bulunan bir cisim ısıtılınca önce sıvı haline, daha sonra da gaz haline geçer.

Advertisement

Hal değiştirme bakımından suyun cisimler içinde özel bir yeri vardır. Su, her üç halde-de bulunabilir. Suyun donma sıcaklığı 0 C°, kaynama sıcaklığı ise 100 C°’dir. Mevsime göre havanın sıcaklığı değiştiği için, su bazen katı halinde i buz), bazen sıvı halinde (su), bazen de gaz halinde (buhar) bulunur.

Su, genel olarak, sıvı halindedir. Kışın sıcaklık sıfırın altına düşünce katılaşır, buz olur. Genel olarak, ısıtılan katı ve sıvı cisimlerin hacmi artar. Tersine, soğuyan cisimlerin hacmi da azalır Yalnız su bu kuralın dışında kalır. Buz haline gelen suyun hacmi artar. Bu yüzden, bir kab içindeki su buz tutunca kap parçalanır. Bu olay, buz tutan suyun hacminin artması sonucudur. Su buz haline geçerken çevresine ısı verir; tersine, buhar haline geçerken de çevresinden ısı alır.

Suyun donma ve kaynama sıcaklıkları su üzerine etki yapan basınca bağlı olarak değişir. Havanın deniz kıyısındaki basıncına «normal basınç» adı verilir. Normal basınç, 76 cm.’lik civa sütununun basıncına eşittir. Deniz kıyısında suyun donma noktası 0 C°, kaynama noktası ise +100 C°’dir. Deniz kıyısından yükseklere doğru çıkınca hava basıncı azalır. Bu durumda su, 100 C°’den düşük bir sıcaklıkta kaynar. Suya başka cisimlerin katılması ise ters bir sonuç doğurur. İçinde yabancı cisimler erimiş olan su 100 C°’den daha yüksek derecede kaynar. Bu, yemek pişirmekte işe yarar. Yemek suyunda tuz ve başka yiyecekler erimiş olduğu için su 100 C°’ den daha yüksek sıcaklıkta kaynar. Böylece, yemek daha iyi pişmiş olur.

Kaynayan suyu ısıtmaya devam edersek, suyun hepsi buhar haline geçer. Bu olayı kapalı bir yerde yaparsak, buharlaşma sonunda kabın basıncı artar. Çünkü, sıvı halinden gaz haline geçen cisimlerin basınçları yükselir. Bu sonuç teknikte buharın bir enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlar. Buhar makinalarında su ısıtılarak buhar haline getirilir. Buharın kazandığı basınç enerjisi makinayı çalıştırır.


Yorum yapılmamış

  1. Süerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr süperrrrrrrrrrrreerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Leave A Reply