Süleyman Çelebi (Şair ve Alim) Hayatı

0

Süleyman Çelebi kimdir? Osmanlı alimi, şair Süleyman Çelebi hayatı, biyografisi, eserleri, çalışmaları hakkında bilgi.

Süleyman Çelebi
Süleyman Çelebi;
divan şairidir (Bursa ?-ay.y. 1422).

Yıldırım Bayezit döneminde (1389-1402) Bursa Ulucami’de imamlık yaptı Ünlü eseri Mevlid’ i o camideki bir vaizin peygamberler arasında bir ayırım yapılmaması gerektiğini ileri süren savma karşı, Hz. Muhammed‘in seçkin üstünlüğünü açıklamak, yaymak için yazdığı da eklenir. Gerçek adı (Vesiletü’n-Necat (Kurtuluş Yolu) olan eserini 1409’da tamamladı. Mezarı Bursa’dadır. Hz. Muhammed’in yaşamını, şeriat inanışları içinde destanlaştırdı, bu ürünüyle İslâm-Türk dünyasının en çok okunan eserini yaratmış oldu. Hz. Muhammed‘ in doğum gününü kutlamak (Mevlid-i Nebevi, 12 Rebiülevvel), ölüleri anmak, sünnet gibi dinsel yanı bulunan olay ve törenlerde en büyük tapmaklardan en küçük evlere kadar her yerde derin bir saygıyla okunup dinlenirken aradaki Kuran bölümlerini özel bir coşku ile karşılamak doğru sayılır. Daha 16. yüzyılda yüz kadar benzeri yaratılmış olan Mevlid türündeki eserlerden hiçbiri onun düzeyine erişemedi.

Mevlid, Süleyman Çelebi’nin Hz. Muhammed’in doğuşunu ve yaşammı anlatan, onu övüp yücelten mesnevi biçimindeki (yaklaşık 800 beyitlik) koşuk eseri (1409, Vesiletü’n-Necat/Kurtuluş Yolu). Ölçüsü fâilâtün, fâilatün, fâilün olan eser, Türkçeyi aruza iyi uygulayamamanın sayısız eksikliklerini içerirse de belli bir makamla müzikleştirilince bu kusurlar pek farkedilmez olur.Konu Münacaat (Tanrıya yakarış), Velâdet (doğuş), Risalet (peygamberlik), Miraç (göğe çıkma), Rıhlet (ölüm, rıhlet, güç) ve dua olmak üzere altı bölümlüdür. Süleyman Çelebi’nin Mevlidi, yazıldığı tarihten bugüne Müslüman-Türk dünyasının en çok okunan eseri oldu.


Leave A Reply