T Harfiyle Başlayan Eşyalar

0
Advertisement

Hangi eşyalar T harfi ile başlar? T harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi T olan eşyalar nelerdir?

T Harfiyle Başlayan Eşyalar

T Harfiyle Başlayan Eşyalar

T HARFİ

Tabak: Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap

Tabanca: Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silah

Tabela: Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta veya sac parçası, levha

Advertisement

Tabla: Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden veya tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık

Tablet: Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek veya yutulacak madde

Tablo: Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim

Tabure: Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle

Advertisement

Tabut: Ölünün içine konulduğu sandık biçiminde araç

Taç: Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık

Taht: Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk

Tahterevalli: İki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta veya metal araç

Advertisement

Takatuka: Odanın ortasına yerleştirilen, uzun tütün çubuklarının külünün döküldüğü çanak.

Takı: Kadınların ziynet eşyası

Takke: İnce kumaştan dikilmiş veya ipten örülmüş, çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık

Takometre: Hızölçer

Advertisement

Takoz: Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı.

Takunya: Genellikle hamam vb. ıslak tabanlı yerlerde kullanılan, yüksek ökçeli, ağaçtan yapılmış bir tür ayak giysisi, nalın

Takvim: Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değişik biçimlerde yapılmış çizelge veya defter

Tambur: Klasik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli çalgı

Advertisement

Tamtam: Orkestrada yer alan bir tür Çin gongu

Tank: Zırhlı ve silahlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı

Tanker: Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon.

Tansiyon aleti: Ölçümün yapıldığı andaki kan basıncı değerlerini gösteren alet.

Advertisement

Tapa: Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plastikten tıkaç

Tarak: Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç

Tartı: Tartma aleti, çeki.

Tas: Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.nden yapılmış kap.

Advertisement

Taşıt: Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası

Taş plak: Bakalitten imal edilen gramofon plağı.

Tatlı kaşığı: Tatlı yerken kullanılan çorba kaşığından küçük kaşık.

Tava: Yağ kızdırma, yiyecek kızartma vb. işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap

Advertisement

Tavla: Bölümlere ayrılmış iki yanlı tahta üzerinde on beşerden otuz pul ve iki zarla iki kişinin karşılıklı oynadığı oyun

Tayyare: Uçak

Tayyör: Ceket ve etekten oluşan kadın giysisi

T cetveli: Bir kenarını çizim yapılan yüzeyin kenarına dayayıp diğer kenarıyla birbirine paralel yatay çizgiler çizmeye yarayan T biçimindeki cetvel

Advertisement

Te İle Başlayan Eşyalar

Tebeşir: Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kayadan yapılan, kara tahta, duvar vb. yüzeylere yazı yazmak için kullanılan, beyaz veya renkli çubuk

Tef: Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı

Tekerlek: Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen çember

Tekne: Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap

Advertisement

Tel: Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne

Telefon: Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt

Teleskop: Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış merceğinin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt

Televizyon: Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt

Advertisement

Telsiz: Türlerine göre belirli bir kapsama alanı içinde belirli kişilerin iletişimini sağlayan, elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan araç

Tencere: İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap

Tentene: Dantel

Tepegöz: Derslerde, konferanslarda asetat üzerine yazılan yazıyı veya grafiği kuvvetli bir ışık kaynağı aracılığıyla perdeye yansıtan optik araç.

Advertisement

Tepsi: Fincan, tabak, bardak vb. şeyleri taşımaya yarayan, derinliği olmayan, türlü büyüklükte düz kap.

Terlik: Genellikle ev içinde giyilen, deri, naylon vb. şeylerden yapılan, arkası açık, hafif ve türlü biçimlerde ayak giysisi

Termometre: Sıcaklıkölçer

Termos: Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının ısısını uzun süre koruyan kap

Advertisement

Tespih: Belirli dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya doksan dokuz taneden oluşmuş dizi

Testere: Ağaç, demir vb. şeyleri kesmeye yarayan, genellikle üçgen biçiminde dişleri olan, dar ve uzunca çelik araç

Testi: Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı

Tı İle Başlayan Eşyalar

Tığ: Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş

Advertisement

Tıkaç: Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne.

Tılsım: Büyülü olduğuna inanılan muska vb. şey.

Tıpa: Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plastikten tıkaç

Tıraş bıçağı: Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak

Advertisement

Tırmık: Kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç.

Tırpan: Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb.ni biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak

To – Tö İle Başlayan Eşyalar

Toka: Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık

Tokmak: Ağaçtan yapılmış iri çekiç

Advertisement

Tombala: Torbadan numaralı taşlar çekilerek üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu

Top: Birçok spor oyununda kullanılan, türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış yuvarlak nesne

Topaç: evresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak

Topuz: Ucu top biçiminde eski bir silah.

Advertisement

Torba: Genellikle pamuk ve kıldan dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç

Torna: Ağaç veya metal eşyaya yuvarlak bir biçim vermek için kullanılan çarklı tezgâh.

Tornavida: Vidaları söküp takmakta kullanılan, ucu düz veya yıldız biçiminde alet.

Tost makinası: Tost yapmaya yarayan, elektrikle veya gazla ısıtılan araç.

Advertisement

Tozluk: Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık

Törpü: Bir şeyin yüzündeki pürüzleri gidermek, düzgünleştirmek için kullanılan kısa, ince, pürtüklü eğe

Tr – Tu – Tü İle Başlayan Eşyalar

Traktör: Arkasına römork takılabilen, çift sürmek, yük taşımak vb. işlerde kullanılan motorlu iş makinesi.

Trapez: Alt uçlarına bir çubuk bağlanmış bulunan iki düşey ipten yapılmış salıncağa benzer bir jimnastik aracı

Advertisement

Tren: Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi

Trençkot: İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk

Trompet: Bir ağızlık ve kendi üstüne kıvrılmış silindir bir borudan oluşan nefesli çalgı.

Tuğla: Balçığın kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilmesiyle yapılan ve duvar örmekte kullanılan yapı malzemesi

Advertisement

Tuğra: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret.

Tulum: Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi.

Tulumba: Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç

Tutacak: Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti

Advertisement

Tuval: Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş.

Tuvalet: Gece kıyafeti

Tuvalet kağıdı: Tuvalette temizlenmek için kullanılan, özel olarak hazırlanmış ince kâğıt.

Tuzluk: İçine tuz konulan kap

Advertisement

Tüfek: Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silah.

Tükenmez kalem: Ucunda küçük bir bilyesi bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan kalem türü

Tül: Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma

Tülbent: İnce ve seyrek dokunmuş, hafif ve yumuşak pamuklu bez

Advertisement

Tüp: Laboratuvarlarda türlü işlerde kullanılan, bir ucu kapalı cam boru.

Tütsü: Dinî törenlerde veya çevrenin güzel kokmasını sağlamak amacıyla yakılan kokulu madde

ALFABETİK EŞYA LİSTESİ

ABCÇDEFGHI / İJKLMNO / ÖPRSŞTU / ÜVYZ


Yorum yapılmamış

Leave A Reply