Tabakalaşma Açısından Toplumsal Yapı

0

Sosyolojide tabakalaşma açısından toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Tabakalaşma açısından toplumsal yapı hakkında bilgi.

Advertisement
Tabakalaşma Açısından Toplumsal Yapı

Toplumsal tabakalaşma, en genel anlamıyla birey ve grupların belirli özelliklerine göre toplum içinde aşağı ve yukarı konumlara sahip olarak anlaşılmaları, derecelendirilmeleri demektir. Toplumsal tabakalaşma, insanlar arasındaki eğitim, kültür, ekonomi, din, meslek vb. eşitsizliklerden kaynaklanır.

Toplumlar, her yerde ve her zaman bireyleri ve grupları bazı ölçütlere göre üstün ve aşağı olarak derecelendirmişlerdir. Bu nedenle kişi ve gruplar, toplum içinde işgal ettikleri yere göre eğitim, kültür, meslek gibi açılardan aşağı ya da yukarı durumda bulunmakta ve değerlendirilmektedir.

Toplumsal yapının anlaşılması için, mutlaka o toplumda geçerli olan tabakalaşma sisteminin bilinmesi gerekir. Çünkü, toplumun dengesi, bunalımları ve değişimleri tabakalaşma sistemiyle yakından ilişkilidir. Tarıma dayalı bir toplumun tabakalaşma sistemiyle sanayileşmiş bir toplumun tabakalaşma sistemi farklıdır.

Tarıma dayalı bir toplumda toplumsal yapının üst bölümünde yer alan bazı meslek ya da gruplar (örneğin, toprak sahibi soylular), sanayileşmiş bir toplumda toplumun aşağı tabakalarında yer alır. Tabakalaşma sistemi, toplumun değer ve kurallarını da yansıttığından hiçbir toplumsal yapı incelemesi, o toplumun tabakalaşması ele alınmadan başarılı olamaz. Tabakalaşma, toplumsal yapının temel öğelerinden biridir.

Advertisement


Leave A Reply