Tahmasb Kimdir?

0
Advertisement

Tarihte yaşamış olan iki adet Safevi hükümdarı aynı ismi taşımıştır. I. Tahmasb ve II: Tahmasb hakkında kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

Tahmasb

Safevî hükümdarlarından ikisi Tahmasb adını taşır:

I. Tahmasb (saltanatı: 1524-1577). — Safevî hanedanınnı kurucusu I. Şah İsmail’in oğludur. Babasının ölümü üzerine 12 yaşında tahta geçti. Yavuz Sultan Selim‘le Şah İsmail nasıl yıllarca savaştılarsa, bunların oğulları olan Kanunî Sultan Süleyman‘la I. Tahmasb da bütün saltanatları boyunca savaştılar. En sonunda Tahmasb yenildi, Tebriz, Hemedan, Nahcıvan dolayları Osmanlı İmparatorluğuna katıldı.

II. Tahmasb (saltanatı: 1722-1733). — Şah I. Hüseyin’in oğludur. Babasının Mahmut Afganî tarafından tahttan indirilmesi üzerine, Nadir Şah, Tahmasb’ı, küçük yaşta Safevî devletinin tahtına çıkardı. Kendisi de «Tahmasb Kulu» sanını aldı. Yalnız, Tahmasb’ın hükümdarlığı sözde kalmış, iktidarı Nadir Şah kendi elinde bulundurmuştur.

Advertisement

Leave A Reply