Takdir Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Takdir ne anlama gelir? Takdir kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
“Hakkında sarf edilen alaycı sözlere mukabil şimdi takdirler, hürmetkâr iltifatlarla karşılıyordu.” – A. H. Çelebi
2. Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama
3. Takdirname
4. Değer biçme
“Bu aç adama yeni elbisenin ne derece faydalı olacağını okuyucularımızın takdirine arz ediyoruz.” – F. Otyam
5. Kitle iletişim araçlarında izlenme oranı
6. Yazgı
1. beğenmek
“Ama içinden yine onu takdir etmekten de geri kalmazmış.” – A. Ş. Hisar
2. önemini, gerekliliğini, değerini anlamak
“Yarın pazar karıcığım / İşe gitmek var, takdir edersin” – C. S. Tarancı
3. değer biçmek, değerlendirmek
1. beğenilmek
2. değeri, önemi, gereği anlaşılmak
3. değeri biçilmek
bir kimse veya bir topluluk tarafından beğenilmek
“Âlemin saygı ve takdirini kazanmış bir adam olacaksın.” – Y. K. Karaosmanoğlu
Kanunun belirlediği durumlarda yargıca tanınan değerlendirme serbestliği, takdir yetkisi
1. Yapılan bir işin beğenildiğini belirtmek amacıyla verilen yazılı belge, takdir
2. Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belge, takdir
Takdir hakkı


Leave A Reply