Talk Pudra Yumurtalık Kanseri Yapar Mı? Aralarında Bir İlişki Var mı?

0

Genital bölgede talk pudra kullanılması yumurtalık kanseri riskini artırır mı? Uzmanlar bu konuda dikkatli olmaya çağırıyor.

talk pudrası

Talk Pudra ve yumurtalık kanseri arasında bir bağlantı var mı?

Bazı insanlar nem, sürtünme veya kokuyu azaltmak için cinsel organlarında talk pudra kullanır.

Bazı insanların talk pudrası veya bebek pudrası dediği toz ürünler, talk içerir. Talk kullanımı ile yumurtalık kanseri arasında bir bağlantı olup olmadığı tartışmalı bir konudur.

Bugüne kadar yapılan en kapsamlı çalışmada, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün bir parçası olan Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü’ndeki Kronik Hastalık Epidemiyoloji Grubu’ndan Katie O’Brien bu sorunu ele almaya çalışmıştır.

O’Brien, Medical News Today’e verdiği demeçte, “Yumurtalık kanseri nadir fakat ölümcül bir hastalıktır ve nasıl önleneceğini öğrenmek istiyorsak hastalık için olası risk faktörlerini incelemek önemlidir.” Dedi.

“Önceki çalışmalar, genital pudra kullanımı ile yumurtalık kanseri arasında olası bir pozitif ilişki olduğunu bildirmişti, ancak biz, öncekilerin bazı potansiyel sınırlamalarını da ele alan çok büyük bir çalışma yapma fırsatı gördük.”

Çalışma JAMA dergisinde yer almaktadır.

Bugüne kadar kaydedilmiş en büyük veri

O’Brien ve meslektaşları çalışmaları için dört prospektif kohort çalışmasından faydalandılar: Hemşirelerin Sağlık Çalışması, Hemşirelerin Sağlık Çalışması II, Kardeş Çalışma ve Kadın Sağlığı Girişimi Gözlemsel Çalışma.

“Bildiğimiz kadarıyla, bunlar genital talk pudra kullanımı hakkında veri toplayan tek kohortlardır,” dedi O’Brien.

Ekip, toz kullanımı ve yumurtalık kanseri gelişme riski arasındaki ilişkileri aramak için dört grubun verilerini birleştirdi. Çalışmaya dahil edilen toplam kadın sayısı 257.044 idi. Bu veri setinde, kadınların% 39’u genital bölgelerinde toz kullandıklarını,% 10’unun bu tür ürünleri uzun süreli kullandıklarını belirtmiştir.

Verileri eksik olan kadınlar hariç tutulduktan sonra çalışmada yumurtalık kanseri olmayan kadın sayısı 250.577 ve takip döneminde yumurtalık kanseri gelişen kadın sayısı ise 2.168 idi. O’Brien, 70 yaşına kadar yumurtalık kanseri gelişme riskini hesapladı ve talk kullanan grubu talk kullanmayan grupla karşılaştırdı.

Sonuçta, “Dört büyük ABD kohortunun bu birleştirilmiş analizinde, genital bölgede talk kullanımı ile yumurtalık kanseri riski arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu.” denildi.

Takım, üreme yolları bozulmamış bir alt grup kadını analiz ettiklerinde küçük bir etki bulmuş, ancak bu istatistiksel olarak anlamlı olmamıştır. Makalede, yazarlar “bu bulgu sadece keşif ve hipotez üreten olarak düşünülmelidir” denilmiştir.

Üreme yolları sağlam olan kadınlarda, talkun doğrudan etkilenen bölgelere gidebileceğini ve tahrişe veya iltihaplanmaya neden olabileceğini açıklarlar. Rahim çıkarılmış veya fallop tüpleri tıkanmış kadınlarda, tozun yumurtalıklara fiziksel erişimi yoktur.

Sınırlamalar ve dikkat

O’Brien ve meslektaşları, çalışmalarında bazı sınırlamalara işaret ediyorlar.

Ölçülen her kohort çalışması talk kullanımını farklı şekilde kullanmaktadır. Talk kullanım sıklığını ve süresini analiz ederek ekibin elde ettiği sonuçları yorumlamak özellikle zordu. Dört çalışmanın hepsinde sadece çalışmanın başında, talk kullanımı soruldu ve hiçbirinde pudranın türü hakkında bilgi yoktu. Veriler ağırlıklı olarak beyaz ve eğitimli kadınları içeriyordu.

Araştırmacılar dikkat çağrısında bulunuyorlar: “çalışma, riskte küçük bir artış belirlemek için yetersiz kalmış olabilir.” “Bugüne kadar yapılan en büyük çalışma olmasına rağmen, oldukça nadir bir kanser olan yumurtalık kanseri riskindeki küçük bir değişikliği tespit etmek için yeterince büyük değildi.”

Eşlik eden bir başyazıda, San Francisco’daki California Üniversitesi’nde Kadın Hastalıkları, Jinekoloji ve Üreme Bilimleri Bölümü’nden Dr. Dana R. Gossett ve Harvard’da Kadın Hastalıkları, Jinekoloji ve Üreme Biyolojisi Bölümü’nden Dr. Marcela G. del Carmen Boston, MA’daki Üniversite Tıp Fakültesi, analiz etmek için yeterli veri toplamanın zorluklarını vurgulamaktadır.

“Gelecekteki analizler, üreme yolları sağlam olan kadınlara odaklanarak, genital bölgedeki pudra maruz kalma zamanlamasına ve süresine özellikle dikkat edilerek güçlendirilecektir.” dedi.

Kaynak:medicalnewstoday.com


Leave A Reply