Taoculuk Nedir? Taoculuğun Kurucusu, ANlamı ve Kuralları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Taoculuk Nedir? Taocu, taoizm nedir? Taoizm felsefesinin özellikleri, dini inanışı hakkında bilgi.

Taoculuk; Tao (dao) Çince’de ‘yol’ anlamına gelmektedir. Hem yaşama biçimi hem de Tanrı’ya inanma biçimini ifade eder. Dünyadaki Taocu sayısının 50 milyon olduğu sanılmaktadır. Genellikle Çin ve Asya’nın çeşitli yerlerinde toplanmışlardır.

Yin Yang

Taocuların inanışları ve görüşleri MÖ 5. yy.da yaşamış olan Lao Zi’nin öğretilerine dayanır. Tao ya da Yol hiçbir zaman yazıya dökülmemiş olsa da Lao Zi’nin düşünceleri Dao De Jin (Nedenler ve Erdem Kitabı) olarak basılmıştır. Sadece 5000 sözcük uzunluğa sahip bu kitap, kutsal metinlerin en kısasıdır. Lao Zi “Kitaptaki Tao evrensel Tao değildir” demiştir, Bunun anlamı Taonun inananların içinde keşfedilmesi gereken bir yol olduğu ve kitaptan öğrenilemeyecegidir.

Taoculuk tıpkı Konfüçyüsçülük gibi Çinlilerin çoğunu, Taocu olsalar da olmasalar da etkisi altına almıştır. Tüm zıt-” lıklar arasındaki uyumu öğretir. Bunlara yin ve yang güçleri denilir. Yin (karanlık taraf) dünyayı yaratan nefes olarak bilinir. Yang (açık taraf) cennetleri yaratan nefes olarak bilinir. Zıtlar çiftlerini sembolize eder; dişi ve sıvı (yin), erkek ve katı (yang) gibi.

Taocular, doğayı inceleyerek ondan elde edilen bilgilerle insanların güç kullanmadan nezaket içinde yaşamayı öğrenebileceklerine inanırlar.

Advertisement

Leave A Reply