Tarihte Çanakkale Şehri

0

Çanakkale şehrinin tarihi ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Tarihte Çanakkale şehri.

Truva AtıÇanakkale’nin tarihi çok eski devirlerine kadar uzanan bir tarihi vardır. Truva menkıbelerinde efsanelerin payı ne kadar fazla olursa olsun, gene de bunlardaki gerçek inkar edilemez. Truva adlı şehrin kalıntıları bugünkü Çanakkale’nin 37 km. kadar güneyine düşer.

Truva şehrinin tarihinin M.Ö. XX. yüzyıla kadar gerilediği sanılmaktadır. Boğaz’ın Karadeniz yolu üzerinde olması, eski medeniyetlerin doğup geliştiği topraklar üzerinde bulunması şehrin çabuk gelişip büyümesini sağlamıştı. Ege kıyısındaki kavimlerin denizcilikte ilerleyip ticaret yapmalarının da bunda payı olmuştur. Dârâ’nın, Serhas’ın muntazam orduları buradan geçti, yenildikten sonra da aynı yoldan geri döndü. Asya’yı fethe çıkan Büyük İskender de M.Ö. 334 yılının baharında Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Çanakkale, Yunanlılar’ın, Romalılar’ın egemenliğinden sonra, Bizanslılar’ın egemenliği altına girdi. I. İustinianus Boğaz’ın iki yanındaki kasabaların etrafını surlarla çevirttikten sonra başka kaleleri de tamir etti.

Haçlı seferleri devrinde Venedik, Ceneviz ve Pisa gibi deniz ticareti yapan devletler, Çanakkale’den faydalanmak için, aralarında rekabete başladılar. Haçlı Seferleri’nde de Çanakkale birkaç kere Haçlı devletleri tarafından işgal edildi.

Osmanlılar daha Orhan Gazi zamanında bile bazen akıncılık, bazen da Bizanslılar’a yardım etmek amacı ile, Çanakkale Boğazı’ndan Rumeli’ye geçmişlerdi. Fakat 1356’da ilk olarak fütuhat amacı ile karşıya geçtiler. Çanakkale o tarihten sonra da bir Türk şehri olarak gelişti.

Çanakkale’nin Türk tarihi için asıl önemi ise bir kahramanlık destanı olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük askeri dehası ile kazanılmış olan Çanakkale Savaşlarıdır.


Leave A Reply