Miyopluk ve Hipermetropluk Nedir? Göz Kusurları Nelerdir? Göz Nasıl Görür?

1
Advertisement

Göz kusurları nelerdir? Göz nasıl görür? Uzağı görememe ve yakını görememe nasıl olur? Miyopluk ve hipermetropluk hakkında bilgi.

Göz Kusurları

Göz Kusurları : Miyop ve Hipermetrop

Miyopluk:

(a) Yakın bir cisim net bir görüntü verebilir.
(b) Miyop göz uzağa baktığı zaman, ışığın retina önünde odağa gelmesi sebebiyle, görüntü bulanık olur.
(c) Bunu düzeltmek için bir ıraksak mercek kullanılır.

Hipermetropluk:

(d) Uzaktaki bir cisim net bir görüntü verebilir.
(e) Hipermetrop bir göz, yakın bir cisimden gelen ışığı retina arkasında topladığından bulanık bir görüntü verir.
(f) Bir yakınsak mercek bu kusuru düzeltir.

Pek az kimsenin görüşü mükemmeldir ve pek çok kimseler, hayatlarının bir devrinde gözlüğe muhtaç olacaklardır. Kusuru olmayan bir göz gerek yakındaki gerekse uzaktaki bir resim üzerine net bir ayar yapabilir ve bunun için hiç bir sıkıntı çekmez. Bir kitap sayfası kendisine uzak bir yıldız kadar net ve keskin görünecektir, zira gözdeki mercek kendi odak uzaklığını değiştirebilir. Göz kusurlarından çoğu yaşımız ilerledikçe gelişir. Pek az kimse (yaklaşık olarak her yüz kişide ancak beş) bunlarla doğar, fakat altmış yaşına gelen pek çok kimselerin (pratik bakımdan %95) gözlük kullanmaları gerekir.

Görüş kusurlarını anlatmadan önce, ilk olarak iyi bir gözün nasıl çalıştığını kısaca anlatmak gerekir. Gözün önüne yakın bulunan bir mercekten geçen ışınlar o tarzda yönelir ve odağa gelir ki, gözün arkasındaki retina üzerine bir görüntü düşer (Işığın kırılmasının büyük bir kısmını, gözün önündeki kornea [saydam tabaka]sağlar). Retina ışınları bir resim halinde alır, ve üzerinde hasıl olan görüntüyü, göz siniri tarafından beyne gönderilen bir mesaj haline çevirir. Beyin bu işaretleri, gördüğümüz resim olarak tefsir eder. Gözde bulunabilen kusurların çoğu merceğin uygunsuzluğundan gelir. Göz merceğinin görevi ışık ışınlarını retinaya doğru kırmak ya da bükmek ve onların oraya vararak net bir görüntü vermelerini sağlamaktır.

Göz merceği, biçimini değiştirerek hem yakın hem uzak cisimlerin görüntülerinin retina üzerinde net olarak odağa gelmelerini sağlayabilir. Göz merceği, esnek bir mercek kapsülü içinde bulunan bir mercek liferi tertibinden oluşmuştur. Lifler o tarzda düzenlenmişlerdir ki, göz yakına bakarak zor altında bulunduğu vakit, mercek şişkindir, ve göz uzağa bakarak gevşek olduğu vakit mercek daha incedir. Göz gevşek olduğu vakit, sklera (göz akı) nın (gözün ön tarafında görülen ve bütün göz yuvarlağını çevreleyen beyaz deri) esnek kuvveti, merceğe bağlı aşıcı bağı çekerek merceği inceltir. Merceği şişkinleştirmek için, kirpiksi kas, göz akının esnek kuvvetine karşı direnir. Mercek daha az çekilir ve daha şişkin hale gelir.

Advertisement
Göz Kusurları

Göz Kusurları : Miyop ve Hipermetrop

Miyopluk ve Hipermetropluk:

Miyopluk; modern hayatın direkt bir sonucudur; televizyona bakmak, okumak vesaire. Okumanın bunda büyük bir rolü vardır (çok sayıda miyop öğrenci vardır). Uzağa bakan bir normal gözün kasları, merceği inceltmek ve uzak cisim üzerine odağa getirmek üzere kendilerini ayarlar ve bırakırlar. Göze yakın bir cisim için, mercek daha şişkin hale gelmelidir ki uygun ayar yapabilsin. Gözün bu tarzda kendisini ayarlama özelliğine uyum (akkomodasyon) adı verilir. Göz, yakına çok çalıştıktan sonra, kendisinin daima yakına çalışacağını sanır, ve kendisini devamlı surette değiştirerek bu işi daha kolay yapmaya çalışır. Sonra uzağa bakmak gerekince zorluk kendini gösterir. Göz, uzağı zorlanmadan görmeye yetecek derecede ince yapacak uyum yapamaz, ve gözlüğe ihtiyaç olur. Gözlüksüz göz, uzaktaki cismi sanki yakındaymış gibi odağa getirmeye çalışır, ve neticede retina üzerinde bulanık bir görüntü oluşur. Doğru biçimli bir konkav mercek ışık ışınlarını birbirlerinden uzaklaştırarak onları daha yakın bir cisimden geliyor gibi gösterir ve böylece daha net bir görüntü elde edilebilir.

Hipermetropluk; göz yuvarlağının önden arkaya çok kısa olmasından (hipermetropluk) ya da göz merceğinin sertleşmesinden gelebilir. Hipermetrop bir göz çok kısa bir göz olabilir ve biçimi sebebiyle uzak cisimleri odağa getirip, yakın olanları getirmeyebilir. Işık ışınlarını toplayıp retina üzerinde net bir görüntü oluşması için yakınsak mercekler takılabilir.

Yaşlandıkça kendini gösteren uzun görüşlüğe presbitlik adı verilir. Yaşınız ilerledikçe mercek sertleşir ve oynaklığı azalır, ve göz kasları göz merceğini yuvarlatıp yakın cisimler üzerine odağa gelecek derecede şişiremezler. Hipermetrop kimselerin kullandıklarına benzer, özel okuma gözlükleri kullanmak gerekir. Bu gözlükler uzağa bakarken kullanılmazlar, ve bu sebeple uzağa ve yakına baktıkça gözlük değiştirmek, ya da alt takımı yakın için ve üst takımı uzak için kullanılacak bifokal (çift odaklı) camlar kullanmak gerekir.

Kör leke

Kör leke (ya da kör nokta), gözün arka kısmının, üzerindeki görüntü hakkında bilgileri verecek hiç bir sinirin bulunmadığı yeridir. Burası, göz sinirinin gözü terk ettiği yerdir.


1 Yorum

  1. Hipermetrop Nedir on

    Hipermetrop konusu için yazınız güzel ve bilgilendirici bir yapıda olmuş. Kendimde hipermetrop olduğum için bu konuya ilgim var. Lazerden başka kesin bir çözüm yolu varmıdır acaba?

Leave A Reply