Tarık bin Ziyad Kimdir? Ünlü “Gemileri Yakmak” Sözünün Sahibinin Hayatı

0

Tarık bin Ziyad ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Tarık bin Ziyad kimdir? Gemileri yakmak sözünün kaynağı olan tarihi şahsiyet.

Tarık bin Zİyad

TARIK BİN ZİYAD (?-720) Endülüs’ü fetheden Müslüman emîridir. Hazar Türkleri’nden Afrika’ya göç etmiş olan Berber Kabilesine mensuptur. Babası Ziyad Müslümanlığı kabul etmişti. Musa ibni Nusayır tarafından Endülüs’ü almaya gönderilen Tarık 711’de şimdi kendi adını taşıyan Cebelitarık Dağı kıyılarına çıktı, askerlerinin geri çekilme ümidini kırmak için gemilerini yaktıktan sonra onlara hitaben, tarihe geçen «Önünüzde düşman, arkanızda deniz. Zaferden başka selâmet yolu yoktur» sözlerini söyledi.

Kral Rodriguez’i yenerek, hükümet merkezi Tuleytib dahil, birçok şehirleri aldı. Musa onu kıskanarak bir aralık hapse attırdıysa da, halife Velit Tarık’ı serbest bıraktırdı. Bir müddet sonra Tarık ile Musa’nın arası gene açıldığı için ikisi de Şam’a çağırıldı. Tahminlere göre iki kumandan arasındaki anlaşmazlık milliyet ayrılığından ileri geliyordu.


Kaynak – 2

Tarık Bin Ziyad; Berberi kökenli Arap askeridir (7.-8. yüzyıl). İspanya’nın fethini gerçekleştirdi. Kuzey Afrika’nın Müslümanlar tarafından fethedilmesi sırasında, Müslüman komutan Musa bin Nusayr’ın hizmetine girdi. İspanya’nın fethini kararlaştıran Musa bin Nusayr tarafından 7.000 kişilik bir birliğin başında İspanya’yla gönderildi. 710 Temmuzunda Cebelitarık Boğazı’ndan İspanya’ya geçti. Karaya çıkar çıkmaz, gemileri yaktırarak askerlerin Afrika’ya geri dönme umutlarını ortadan kaldırdı. 5.000 kişilik yardım kuvvetiyle Rio Barbeta’da (Vadii Bekke) Rodriguez ile karşılaştı, Got kralını ağır bir yenilgiye uğrattı. Musa bin Nusayr da 10 bin kişilik başka bir orduyla İspanya’ya geçti.

Onun başarılarını da kıskandığı için, daha fazla ilerlememesini buyurdu. Ancak Tarık bin Ziyad, askeri durumun kendi lehlerine olduğunu, beklemenin uygun olmadığını savunarak harekatını sürdürdü. Toledo’yu ele geçirdi. Daha sonra Kurtuba, Archidora ve İlbire kentlerinin üzerine askeri birlikler gönderdi. Bu arada orduyla buluşan Musa bin Nusayr, buyruğunu dinlemediği gerekçesiyle Tarık bin Ziyad’a ordunun önünde ağır hareketlerde bulundu ve onu kırbaçlattı. İspanya’nın fethi büyük ölçüde tamamlandıktan sonra, Musa bin Nusayr, burada bazı komutanlar ve askeri birlikler bıraktı ve Şam’a döndü, yanında getirdiği Tarık bin Ziyad’ı Halife Hişam’a şikayet etti. Halife Hişam, yaptırdığı araştırma sonucunda, İspanya’nın gerçek fatihinin Tarık bin Ziyad olduğunu öğrendi ve onu cezalandırmadı; ancak ülkesine de geri göndermedi. Tarık bin Ziyad, ölümüne kadar Suriye’de yaşadı.


Leave A Reply