Tarımı Etkileyen Koşullar İle İlgili Bilgi

0

Tarımı etkileyen koşullar nelerdir? Türkiye tarımının özellikleri ve tarımı etkileyen doğal ve beşeri koşullar hakkında bilgi.

Tarım

Tarımı Etkileyen Koşullar

A. DOĞAL KOŞULLAR:

1. İklim

2. Yerşekilleri

3. Toprak özelliği

B. BEŞERİ KOŞULLAR:

1. Sulama ve Gübreleme: Zamanında yapılan sulama ve gübreleme, verimi ve ürün kalitesini artırır. Sulama yapılmadan sadece iklim koşullarına bağlı olarak sürdürülen tarım etkinliklerine kuru tarım denir. Kuru tarımda verim düşük olup üretimde yıldan yıla dalgalanma görülür. Kuru tarım uygulamasında nadasa gerek duyulur.

2. Tohum Islahı: Kaliteli tohum kullanmak verimi ve kaliteyi artırır.

3. Makineleşme: Tarımda makine kullanımı zamandan tasarruf sağlar, toprağın daha iyi işlenmesini ve verimin artmasını sağlar, insan gücüne duyulan gereksinimi azaltır. Tarım alanlarının geniş ve düz olduğu yöreler makineleşme İçin elverişlidir.

4. Toprak Bakımı: Erozyonla mücadele çalışmaları, yabani otlarla, zararlılarla mücadele (ilaçlama) toprağın sürülüp havalandırılması çalışmalarıdır. Bu çalışmalarla verim artar.

6. Pazarlama: Pazarlama olanaklarının planlanması ve tarımla ilgili kuruluşların çalışmaları da tarımı etkiler.

Tarım

Türkiye tarımının genel özellikleri

✓ Türkiye’de ekstansif tarım yöntemi yaygındır. Bu yöntemle geniş alanlardan az ürün elde edilir. Çünkü ilaçlama, gübreleme, toprak bakımı, iyi cins tohum kullanma, makine kullanma, sulama gibi yöntemler yeterince uygulanamamaktadır.

Son yıllarda, modern yöntemle tarım yapılmaya başlanmıştır (entansif yöntem). Entansif tarımda bütün modern tarım yöntemleri kullanıldığı için, bu yöntemle küçük bir alandan çok ürün elde edilir.

✓ Devlet kuruluşları, taban fiyatlarını belirleyerek destekleme alımları yaparak ve kredi vererek çiftçiye destek olmaktadır.

✓ Türkiye’de iyi cins tohum üretme yeterince gelişmemiştir. Genellikle iyi cins tohum dışarıdan alınır.

Tarım

✓ Türkiye’de üretilen gübre miktarı yetersizdir. Gübre fabrikaları azdır. Her yıl gübre ithal edilmektedir.

✓ Nadasa ayrılan toprak oranı her yıl azalmaktadır. Çünkü, barajların sayısı ve sulama kanalları artmaktadır.

✓ Tarımda makine kullanımı artmaktadır. Bu nedenle, zamandan tasarruf sağlandığı, verim arttığı gibi işsizlik artmakta ve kentlere olan göç hızlanmaktadır.

✓ Matematik ve özel konumunun sonucu olarak, Türkiye’de tarım ürünleri oldukça çeşitlidir. Ürün çeşidini artırmak için deneme çalışmaları yapılmaktadır.


Leave A Reply