Tarla Kuşunun Sesi Kitap Özeti Konusu İncelemesi, Mustafa Kutlu

0
Advertisement

Mustafa Kutlu’nun Tarla Kuşunun Sesi isimli romanının konusu nedir? Tarla Kuşunun Sesi kitap özeti ve incelemesi, hakkında bilgi.

Tarla Kuşunun Sesi

  • Eserin Adı: Tarla Kuşunun Sesi
  • Yazarı: Mustafa Kutlu
  • Yayınevi: Dergâh
  • Baskı Tarihi: Ekim 2017 (1.Baskı)
  • Sayfa Sayısı: 224

Tarla Kuşunun Sesi

Konusu

Bir yörük ailenin II. Abdülhamit döneminden Cumhuriyet’in ilk yılları ve sonrasındaki nesiller boyu hikâyesi. Uzun bir hikaye olan “Tarla Kuşunun Sesi” birbiriyle bağlantılı iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden olan orta oyunundaki Kavuklu ve Pişekar gibi birbiriyle sürekli didişen/atışan iki arkadaş Molla Murat (bu bölümün başkahramanı) ve Mustafendi’nin ağzından kahvede etraflarına toplanan köy halkına bir destan, halk hikâyesi anlatıyormuşçasına Molla Murat’ın hikayesini okuyoruz.

Mustafa Kutlu, bu kitabında İyiler Ölmez’de olduğu gibi olay akışını kesip olaya müdahil oluyor. Hikayenin arka planında tarihi bilgileri Molla Murat’ın hikayesiyle birlikte aktarıyor. Karakterler üzerinden tespitler ve dönemin zihniyetiyle ilgili yorumlarda bulunuyor. (Harp İnkılabı, Şapka Kanunu, Tevhid-i Tedrisat vb.) Şahıs kadrosu oldukça geniş hikayede günlük yaşamdaki sıradan insanlar Mustafa Kutlu okurlarının çok da yabancı olmadığı bir üslupla işleniyor.

Kitabın Özeti

Molla Murat dağda yetişmiş okuma yazma bilmeyen bir yörük delikanlısıdır. Zeki ve ataktır.. Askerde tabur imamı Murat’taki cevheri keşfeder onu yetiştirir. Hafız olur.

Molla Murat Bursa’ya gider. Binlerce mürit toplar çevresine. (Sonraki zamanlarda hikaye anlatıcısı olan Molla Murat bunu yalanlar) Kısa zamanda şöhreti İstanbul’a kadar ulaşır. Hatta II.Abdülhamit’in bile ondan haberi olur. Abdülhamit vesveseli bir padişah olduğu için onu soruşturur, bir şey çıkmaz. Molla Murat daha sonra padişahın kendini soruşturduğunu da yalanlar.

Advertisement

Molla Murat bey kızı Saliha’ya âşık olur. Saliha da ona tutkundur. Evlenirler ama çocukları olmamaktadır. Bey kızı yörük hayatına alışmakta epey zorlanır. Çocukları da olmadığından Molla Murat yörük kızı Gülhanım’la evlenir, yeni gelin Gülhanım’ı bütün aile çok sever.

Murat bir yörük önderi olarak daha çok büyümek, beylik kurmak ister. Bunun için pınarın bulunduğu bir bölgeyi devletten satın alır. Çamaltı denilen bu bölgede bir değirmen kurar. Değirmen kurulunca işleri iyice açılır, yanındaki çalışan sayısı giderek artar. İşlerin başına sonradan himayesine aldığı Babo’yu geçirir. (Babo’nun hayat hikayesinden de kısaca bahsedilir) Köye hanlar, hamamlar yaptırır, seneler süren çabalar sonucu Çamaltı köyünü inşa eder.

Bu arada üç tane oğlu olur.

Gittikçe büyüyen Molla Murat’tan Karaduman adındaki bir eşkıya adamını göndererek haraç ister. Gözü kara Molla Murat, adamlarıyla eşkıya Karaduman’ın işini bitirir. Kaymakam, Molla Murat’ın tebrik eder.

Molla Murat Çamaltı köyünde çiftçiliğe başlar, işi iyi bilenleri tarım faaliyetlerinin başına getirir

Bu sıralarda Meşrutiyet ilan edilir. Devletin temellerin çatırdadığı bugünlerde Molla Murat annesini kaybeder.

Molla Murat’ın çocukları büyümektedir. Molla Murat kendisinden sonra işlerin başına oğlu Mustafa’yı geçirmek istemektedir. Bu yüzden oğlunun yörük terbiyesi alarak büyümesini ister. Mustafa köyden akrabaları olan Binnaz adındaki bir kızla evlenir. Binnaz daha sonra hamile kalır.

Advertisement

Bu arada 1.Dünya Savaşı başlamıştır. Çanakkale’de binlerce şehit verilir. Molla Murat’ın oğlu Mustafa da şehit düşer. (Şehitler arasında Bekir ve Bilal de vardır) Mustafa’nın hamile olan karısı Binnaz’ın bir oğlu olur. Dede Molla Murat, Abdülhamid’e duyduğu sevgi nedeniyle torununa Hamit adını verir. Binnaz kocasının ölümünün acısına daha fazla dayanamaz, üç yıl sonra o da ölür. Oğlu Hamit’e babaannesi Gülhanım bakar.

Bu sıralar yörük köyünde kıtlık başlar. Murat, köyün sürülerini satar.

Mütarekeden sonra yurdun dört bir yanında Müdafa-yı Hukuk Cemiyetleri kurulur. Molla Murat bu cemiyete haber göndererek Tosunlar Köyü ve diğer yörük köylerinin emrinde olduklarını söyler. (Yazar anlatıcı bu kısımda yine tarihi bilgiler veriyor.)

Hikayenin bu kısmında yörükler işgalci Yunan’a karşı direnişe geçerler. Molla Murat’ın ilk aşkı Saliha hemşire olmuş cepheden gelen yaralı askerlere bakmaktadır. Yörükler Yunan askerlerini köylerinden püskürtmeyi başarırlar.

Cumhuriyet ilan edilir yeni bir devir başlar. İnkılaplar, devrimler birbirini izler. Molla Murat’ın Titiz Hoca adındaki arkadaşı Şapka Kanunu’na alışmakta zorlanır, uzlete çekilir. Molla Murat “emir” der bu emre riayet eder. Anlatıcı bu bölümde harf inkılabından bahsediyor. Köye atanan inkılapçı muallim ile Molla Murat arasında gerginlik çıkar. Araya giren jandarma komutanı gerilimi yatıştırır.

Molla Murat köye büyük bir konak yaptırır. Torunu Hamit artık büyümüş, askerliğini yapmıştır. Hamit’e Cemile adında bir kız bulurlar evlendirirler. Yusuf, Ziya, Ayşe ve Sefa adında dört çocukları olur. (Kayıp Tarih adlı bölümde bu kişilerin hikayesini okuyoruz)

Kitabın ilk bölümü bu şekilde sona erer. Anlatıcı Molla Murat, Saliha ve diğerlerinin akıbeti hakkında bilgi vermez.

KAYIP TARİH

Hikayenin “Kayıp Tarih” adlı bölümünde Molla Murat’ın torunu Hamit’in çocuklarının hırsları, hataları, aşkları, tutkuları kısaca hayatları işleniyor. Bu bölümün de belli bir sonu yok, Mustafa Kutlu hikaye finalini okurlarının hayal dünyasına bırakmayı tercih ediyor.


Leave A Reply