Teknetyum Nedir? Teknetyum Elementinin Özellikleri

0

Teknetyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Teknetyum elementi ile ilgili bilgi.

Teknetyum, Periyodik çizelgenin VII B grubunda yer alır. 0, 2, 4, 6 ve 7 değerlik alabilir. Perrier ve Segre tarafından 1937’de E. Lawrence’in Berkeley siklotronunda bombardıman ederek İtalya’daki araştırmacılara gönderdiği bir molibden örneğinin Çinde bulundu. Böylece yapay olarak elde edilen ilk element oldu. Yerkabuğunda şimdiye kadar yapılan araştırmalar sonucunda teknetyuma rastlanmamış olmakla birlikte S, M, N türü yıldızların spektrumlarında teknetyum çizgileri vardır. Atom kütleleri 92-107 arasında değişen 16 izotopu bilinir.

Advertisement

Sembolü: Tc
Atom Numarası: 43
Atom Ağırlığı: 98
Elemet serisi: Geçiş metali

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşü gri

PERİYODİK TABLO

Elde Edilmesi:
Önceleri TC2S7 üzerinde 1.100° C’ta hidrojen gazı geçirerek elde edilen metalik teknetyum, günümüzde amonyum perteknetatı hidrojenle indirgeyerek elde edilir.

Gümüş beyazı bir metal olan teknetyum, kimyasal özellikleri bakımından renyuma bener. Nitrik asitte, kral suyunda ve derişik sülfürük asitte çözünür. Çeliğin korozyona dayanıklığını artırır. Radyoaktif bir element olduğundan bu özelliğinden ancak kapalı sistemlerde yararlanılır. Metalik teknetyum 11 K sıcaklığın altında çok iyi bir üstün iletkendir.

Advertisement


Leave A Reply