Teleks Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

Günümüzde artık geçerliliği pek kalmamış ve çok az ve nadir kullanılan teleks hakkında kısa ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Teleks nedir sorusunun cevabı

Geçmişte gazetelerin uzaklardan haber almalarına yarayan bir araçtır. Bu iş için eski dönemlerde ya telefon ya da telgraf hatları kullanılırdı. Hattın iki ucunda birer araç vardır. Haberi vermek isteyen önündeki daktilo tuşlarına benzeyen tuşlara basarak haberi yazar. Tuşlara basılınca her tuş belli bir değerde elektrik akımı darbesi verir. Bu akım hattan sonra da alıcının bobininden geçer. Akımın değerine göre alıcının, daktilo harflerine benzeyen harflerinden biri harekete geçer, önünden kaymakta olan kağıdın üzerine basar. Böylece, harfler arka arkaya sıralanarak haberi yazarlar.

Teleksle, tıpkı telefonda konuşur gibi, karşılıklı sorulu cevaplı haberleşmek mümkündür. Verilen haberi alan taraf, yazdırma işi sona erince sormak istediklerini sorup öğrenebilir.

Büyük gazeteler bu çeşit teleksler kullanarak haberleri çabuk alırlardı. Yurdumuzda örneğin İstanbul-Ankara arasında çalışan teleks şebekeleri vardı.

Telefon, telgraf hattı olmadan da teleksle haber yazdırılabilir. Bunun için radyo (telsiz) dalgaları kullanılırdı. Yalnız, bu durumda daha büyük donanımlar kurmak, teleks için ayrı bir radyo verici istasyonu işletmek gerekir ki bu da daha pahalıya mal olurdu.

Günümüzde teknolojik gelişmeler teleks cihazlarının tarihin tozlu sayfalarına göndermiştir. Teleks cihazları halen ajans, gazete ve banka gibi şirketlerde yer almasına rağmen internet teknolojileri ve fiber ağların yaygınlaşması ile kullanılmaz hale gelmiştir.

Advertisement

Leave A Reply