Temel Özgürlüklerimiz Nelerdir? (Açıklamalı ve Örneklerle)

0
Advertisement

Temel özgürlüklerimiz nelerdir? İnsanların temel özgürlükleri hakkında açıklamalı bilgi, örnekler ve maddeler halinde.

seçim

TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİMİZ NELERDİR?

a) Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü:

Anayasamızın 25. maddesinde “Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.” Her ne sebeple ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.” denmiştir.

Fakat bazı durumlarda devletimiz bu özgürlükleri sınırlandırabilmektedir.

Bunlar arasında;
 • ♦ Devlet sırlarının açıklanması durumu
 • ♦ Suçların önlenmesi ve suçluların cezalandırılması durumu
 • ♦ Özel ve aile hayatlarının korunması durumu bu sınırlamalara örnek olarak gösterilebilir.

b) Basın Özgürlüğü:

İnsanların düşüncelerini gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon, internet ve diğer yollarla aktarabilmesini kapsar.

Anayasamızın 28. maddesinde “Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.” ifadesi ile basın özgürlüğü korunmaya çalışılmıştır. Bu uygulamanın toplumlara sağladığı bazı katkılarda vardır.

Advertisement
Bunlar arasında;
 • ♦ İnsanların eğitimine katkı sağlaması
 • ♦ Demokrasinin gelişmesi
 • ♦ Özgür düşünce ortamının oluşması sayılabilir.

c) Din ve Vicdan Özgürlüğü:

İnsanlar dilediği bir dine inanmakta ve inandığı dinin ibadetlerini yerine getirmekte serbesttir. Bu görüş din değiştirmeyi, istediği dine inanma özgürlüğünü de beraberinde getirmiştir.

Anayasamızın 24. maddesi din ve vicdan özgürlüğünü içeren ifadeler içermektedir. Burada” “Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” denilmiştir. Bunun yanı sıra yine aynı maddede, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik ve laik niteliklerine sahip çıkılmıştır. Din eğitimi devlet kontrolünde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dinin siyasi ve hukuki düzene dayandırılmasına, dini duyguların, kutsal şeylerin istismarına izin verilmemiştir.

d) Haberleşme Özgürlüğü:

Temel özgürlüklerimiz arasında yer alan bir başka özgürlüğümüz ise haberleşme özgürlüğüdür. Anayasamızda “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir, haberleşmenin gizliliği esastır.” denilerek bu özgürlük güvence altına alınmıştır.

Bu özgürlüğümüz bazı sakıncalı durumlarda, kanunların gerekli gördüğü durumlarda sınırlandırılabilir ve gizliliğe dokunulabilir.

e) Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü:

İnsanların özgürlüklerini pekiştiren durumlardan biride; yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahip olmalarıdır. Ülkemizde yaşayan bireyler kanuna aykırı bir durumun olmaması halinde istediği yere gidebilir ve istediği yerde yaşayabilir.

Yerleşme özgürlükleri aşağıdaki durumlarda sınırlandırılabilir?
 • • Gecekondulaşmayı önlemek
 • • Kent düzenini sağlamak
 • • Suç işlenmesini önlemek
 • • Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
 • • Sağlıklı ortamlar oluşturmak
 • • Kamu mallarını korumak

f) Toplantı Hak ve Özgürlüğü:

Devlet içinde yaşayan bireyler düşüncelerini, görüşlerini birbirleriyle paylaşabilmelidirler. Bunun yollarından biri de insanların toplantı yapmalarıdır. Bu toplantılar da bireyler fikirlerini, görüşlerini birbirleriyle paylaşabilir ortak davranışlarda bulunabilirler. Anayasamızın 34. maddesinde insanların toplantı yapabilecekleri, gösteri yürüyüşü düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.

Advertisement

g) Bilim ve Sanat Özgürlüğü:

Temel özgürlüklerimizin bir diğeri de Bilim ve sanat özgürlüğümüzdür. Anayasamızın 27. maddesinde; Herkesin bilim ve sanatı serbestçe öğrenme hakkının olduğu, bilim ve sanatın öğretilmesinin bir sakınca oluşturmadığı yer almıştır.

Temel hak ve özgürlüklerin korunmadığı durumlarda aşağıdakilerin görülmesi beklenebilir.

 • • İnsana verilen değerin azalması
 • • İnsan haklarına duyarlılığının azalması
 • • Bireyler arası saygının kaybolması
 • • Suç ve cezanın artması
 • • İnsanların gelişmesinin yavaşlaması
 • • Toplumların huzur ve güvenin bozulması
 • • Demokrasi duygusunun zedelenmesi


Leave A Reply