Tevfik Rüştü Aras Kimdir?

0
Advertisement

Tevfik Rüştü Aras kimdir? Türkiye’nin ilk dışişleri bakanlarından olan Tevfik Rüştü Aras’ın hayatı hakkında bilgi. Tevfik Rüştü Aras hakkındaki kitaplar.

Tevfik Rüştü Aras Kimdir?

Tevfik Rüştü Aras PortreTevfik Rüştü ARAS hekim, siyaset adamı ve diplomattır. 1883 Çanakkale doğumludur. 1972 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Uzunca bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Beyrut ve Paris’te Tıp Fakültelerini bitirdi. Selanik’te umum sağlık müfettişliği ve İstanbul’da hekimlik yaptı. İttihat ve Terakki Fırkası’ na girdi. 1914-1918 arasında İzmir’de askeri hekim olarak çalıştı. Mütareke döneminde Yüksek Sağlık Kurulu’nda (Meclis-i Ali-i Sıhhi) üyelik yaptı. Birinci Büyük Millet Meclisi’ne katıldı. Kastamonu İstiklal Mahkemesi’nde üyelik yaptı. Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle 18 Ekim 1920’de Ankara’da kurulan Türkiye Komünist Fırkası’nın kurucuları arasında yer aldı.

İzmir milletvekili olarak yeniden meclise girdikten sonra (1923) bir süre Türk Yunan Muhacir Mübadele Heyeti Başkanlığı yaptı. 1923 sonlarında Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi, 1938’e kadar aralıksız bu görevi yürüttü. İnönü’nün Cumhurbaşkanı olmasıyla ve Türk dış siyasetinde Sovyet ağırlığının azaltılmak istenmesi nedeniyle 11 Kasım 1938’de yeni kurulan hükümette yer almadı. Bu arada Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) delegeliği ve dönem başkanlığı yaptı.

1939’da Londra Büyükelçiliği’ne atandıktan sonra 3,5 yıl İngiltere’de kaldı. 1943’te emekli oldu. Çok partili düzene geçildikten sonra çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. 1952-1959 arasında İş Bankası yönetim kurulu üyeliği yaptı. Dışişleri Bakanlığı sırasında yaptığı konuşmaları Numan Menemencioğlu tarafından Lozan’ın İzlerinde On Yıl (1937) adıyla kitaplaştırdı. Basında çıkan yazılarını Görüşlerim adıyla 1945 ve 1968’de yayımladı. 89 yaşında İstanbul’da 1972 yılında hayat gözlerini yummuştur.

Advertisement

Leave A Reply