Tez Nedir? Hipotez Nedir? Tez İle Hipotez Arasındaki Farklar Nelerdir?

0
Advertisement

Tez ne demektir? Hipotez ne demektir? Tez ve hipotez kelimesi hangi durumlarda kullanılır, farkları nelerdir?

Tez ve hipotez, araştırma çalışmalarında sıklıkla bulunan iki ortak terimdir. Hipotez, bir araştırmanın başlangıç noktası olarak hizmet eden mevcut bilgiye dayanan mantıksal bir önermedir. Tez, sürdürülmesi veya kanıtlanması gereken bir öncül olarak öne sürülen bir ifadedir. Tez ve hipotez arasındaki temel fark, tezin tüm araştırma çalışmalarında bulunurken, bir hipotezin esas olarak deneysel nicel araştırma çalışmalarında bulunmasıdır.

tez hipotez

Tez nedir?

Bir araştırma çalışmasında tez kelimesinin iki anlamı vardır. Tez, araştırma çalışmasından oluşan uzun makale veya belgedir. Tez, sürdürülmesi veya kanıtlanması gereken bir öncül olarak kullanılan bir teori veya ifadeye anlamı da taşır.

Bir araştırma makalesindeki tez cümlesi, makalenin ana argümanını sunan, makalenin başında bulunan bir cümledir. Belgenin geri kalanı bu argümanı desteklemek için kanıtlar toplayacak, düzenleyecek ve sunacaktır. Tez cümlesi, temel olarak makalenin konusunu sunacak ve araştırmacının bu konuyla ilgili olarak hangi pozisyonu alacağını gösterecektir. Tez cümlesi genellikle makalenin ilk paragrafının (giriş paragrafı) sonunda bulunabilir.

Hipotez nedir?

Bir hipotez, mevcut kanıta dayalı mantıksal bir varsayımdır. Hipotez, “sınırlı kanıt temelinde yapılan ileri inceleme için bir başlangıç ​​noktası olarak yapılan bir varsayım veya önerilen açıklama” ve “kanıtlanmamış ancak daha fazla çalışma veya tartışmaya yol açan bir fikir veya teori” anlamına gelir. Basit bir deyişle, somut bilimsel kanıtlarla kanıtlanmamış eğitimli bir tahmindir. Bilimsel olarak test edilip kanıtlandıktan sonra bir teori haline gelir. Bununla birlikte, bir hipotezin doğru veya yanlış olabileceğini unutmamak önemlidir.

Advertisement

Hipotezler çoğunlukla deneylerde ve araştırma çalışmalarında kullanılır. Ancak, her araştırma çalışmasında hipotez kullanılmaz. Çoğunlukla deneylerle ilgili nicel araştırma çalışmalarında kullanılırlar. Hipotezler genellikle belirli bir modeli veya teoriyi test etmek için kullanılır. Hipotezler her zaman mevcut bilgilere dayandığından, yalnızca araştırmacı konu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunda kullanılabilirler. Hipotez oluşturulduktan sonra, araştırmacı verileri bulup analiz edebilir ve hipotezi kanıtlamak veya çürütmek için bunları kullanabilir.

Tez ve Hipotez Arasındaki Fark

Tanım
  • Tez: Tez, “sürdürülecek veya kanıtlanacak bir öncül olarak öne sürülen bir ifade veya teori” veya “bir üniversite diploması adayı tarafından yazılmış, kişisel araştırmayı içeren uzun bir makaledir”.
  • Hipotez: Bir hipotez, “ileri araştırma için bir başlangıç noktası olarak sınırlı kanıt temelinde yapılan bir varsayım veya önerilen açıklamadır”.
Kullanım
  • Tez: Tez kelimesi tüm araştırma makalelerinde bulunabilir.
  • Hipotez: Hipotezler genellikle deneysel nicel araştırma çalışmalarında bulunur.
İçerik
  • Tez: Tez kelimesi, hipotezi ve araştırmacının onu nasıl desteklemeyi düşündüğünü açıklayabilir.
  • Hipotez: Hipotez, mevcut bilgiye dayalı eğitimli bir tahmindir.


Leave A Reply