Tıbbi Mümessil Nedir? Ne İş Yapar?

0

Tıbbi Mümessillik mesleği nedir? Tıbbi Mümessil ne iş yapar, Tıbbi Mümessillik mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

tibbi-mumessilTıbbî Mümessil

Advertisement

İlâç laboratuvarları, hazır ilâçlarını tıp mesleğinden olanlara tanıtmak ve sürümünü artırmak amacıyla tıbbî mümessillerini görevlendirirler.

Bir tıbbî mümessilini görevlendiren laboratuvar ya da fabrika, nazik ve saygılı bir reklam şeklinden yararlanmış olur Tıbbi mümessil; doktor, cerrah, eczacı ya da diş hekimini ziyaret eder ve temsil ettiği kuruluşun mamullerini tanıtır, onların niteliklerini, yararlarını ve kullanılışlarını anlatır, kendisine yöneltilecek sorulara ve eleştirilere cevap verir. Onun amacı, reklamını yaptığı ilâçların, konuştuğu kimseler tarafından tercih ve ‘tavsiye edilmelerini sağlamaktır. Tıbbî mümessil bu arada, bağlı bulunduğu laboratuvar veya fabrikaya, reklamını yaptığı mamullerle ilgili tenkit ve temennileri bildirir; böylece, o müessesenin gelişmesine katkıda bulunur. Bir tıbbî mümessilin verimi, kendi tanıtma ve reklam bölgesinde satışların artmasıyla ölçülür.


Leave A Reply