Kayıp Cennet, John Milton Kitap Özeti, Epik Şiirin Konusu ve İnceleme

0
Advertisement

John Milton’ın ünlü epik şiiri Kayıp Cennet’in konusu, özellikleri, özeti ve incelemesi. Kayıp Cennet kitap özeti, analizi, şiirde anlatılanlar hakkında bilgi.

kayıp cennet

Kayıp Cennet

John Milton tarafından yazılan Kayıp Cennet, 12 kitap ve 10.000’den fazla boş dizeden oluşan uzun biçimli bir epik şiirdir. Milton’ın 1667’de yayınlanan şiiri, Adem ve Havva’nın düşüşünün yaratıcı bir yeniden anlatımı ve Tanrı’nın adaleti üzerine bir argümandır. Şiir boyunca keşfedilen temalar Milton’ın kendi hayatıyla paraleldir. Klasik Yunan destanlarındaki görücülere bir gönderme ve bu destanı yazarken yavaş yavaş kör olmaya başladığı için gerçek bir yalvarış. Milton aynı zamanda İngiliz monarşisine de şiddetle karşıydı ve onun insan üzerinde nihai kuralın ve gücün yalnızca Tanrı’ya ait olduğu inancı, Kayıp Cennet’te dile getirilen önemli bir derstir. Milton’ın boş mısra kullanması bile mecazi ve birebirdir: Şiir, kafiyesiz 10 heceli mısralardan oluşur, çünkü Milton kafiyeyi bir vatandaşın krallarına esareti gibi “esaretle” karşılaştırır.

Milton’ın Kayıp Cennet’i yazarken amacı, Homeros’un destanlarının Yunan uygarlığı için konuşmasına çok benzer şekilde, kendi toplumunun ve dininin ruhunu ve ortamını yakalayacak bir destan yazmaktı. Gerçekten de Milton bu hedefte başarılı oldu, çünkü Kayıp Cennet şimdi İngiliz dilinde yazılmış en büyük şiir eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Frankenstein gibi diğer büyük edebiyat eserlerinde ima edildi ve Lucifer’e bugün kültürel olarak alakalı kalan yeni bir katman ekledi. Milton ve çalışmaları tartışmalı olsa da, Kayıp Cennet İngilizceye yeni kelimeler ve kavramlar getirdi. Akademisyenler, Milton’ın Kayıp Cennet’i yazarken yaklaşık 630 kelime ve “uzay” ifadesi gibi yeni dilbilimsel kavramları icat ettiğini iddia ettiler.

Kayıp Cennet siyaset, hukuk ve edebiyatta alıntılanmıştır. Şiirin Batı kültürü üzerindeki dalga etkisi, yayınlanmasından 350 yıl sonra da devam ediyor ve Kayıp Cennet’i gerçek bir İngiliz edebiyatı klasiği yapıyor.

kayıp cennet

Advertisement

Kitabın Özeti

Milton’ın epik şiiri, Şeytan ve düşmüş melekler ordusunun kendilerini zincirlenmiş buldukları, cehennemin ateşli gölünde açılır. Şeytan ve teğmeni Beelzebub gölden çıkar ve diğerlerine ayağa kalkıp onlara katılmaları için seslenir. Asi meleklerin ordusu, eziyet ve yenilgiye uğramış, ancak generallerine sadık kalmışlardır. Bir yanardağın tepesine tünemiş büyük ve korkunç bir tapınak yaratırlar ve Şeytan, ne yapacaklarına karar vermek için orada bir konsey toplar.

Düşmüş melekler çeşitli önerilerde bulunur. Son olarak, Beelzebub savaşı yeni bir savaş alanına, Tanrı’nın insan adında yeni bir varlık yarattığı söylentisine göre, dünya denen bir yere götürmelerini önerir. İnsan, melekler kadar güçlü değildir, ancak Tanrı’nın yarattıkları arasında favorisidir. Beelzebub, insanı ayartıp yozlaştırarak Tanrı’dan intikam almayı önerir. Şeytan, bu yeni yeri kendisi keşfetmeye ve insan hakkında daha fazla bilgi edinmeye gönüllü olur, böylece onu yozlaştırabilecektir. Düşmüş ordusu, kılıçlarına vurarak oybirliğiyle kabul eder.

Şeytan, kızı Günah ve korkunç oğulları Ölüm tarafından korunan cehennemin kapılarına gider. Günah, yaratıcısı (ve tecavüzcüsü) için kapıları açmayı kabul eder, onu takip edeceğini ve fethettiği her krallıkta onunla hüküm süreceğini biliyordur. Şeytan daha sonra kaostan geçer ve sonunda cennete altın bir zincirle bağlı olarak yeryüzüne ulaşır.

Şeytan Dünya’da

Allah tüm olanlara şahittir ve Oğlu’na Şeytan’ın yolculuğunu gösterir. Tanrı, Oğlu’na, Şeytan’ın Tanrı’nın en sevdiği yarattığı olan insanı gerçekten yozlaştıracağını söyler. Oğlu, insanı Tanrı’nın lütfuna ve ışığına geri getirmek için ölmeyi teklif eder. Tanrı kabul eder ve Oğlunun bir bakireden nasıl doğacağını anlatır. Tanrı daha sonra Oğlunu insanın kralı yapar, hem insanın hem de Tanrı’nın oğlu ilan eder.

Bu sırada Şeytan, dünyayı koruyan melek Uriel’in (Azrail) yanından geçmek için yakışıklı bir melek kılığına girer. Uriel, bir meleğin Tanrı’nın yarattıklarına tanık olmak için cennetten oraya kadar onca yolu gelmesinden etkilenir ve Cennet Bahçesini Şeytan’a işaret eder. Şeytan Bahçeye girer ve Adem ile Havva’nın çiftinin güzelliğine hayran kalır. Bir an için, gözden düştüğü için derin bir pişmanlık duyar. Ancak bu duygu kısa sürede nefrete dönüşür.

Uriel ise Şeytan tarafından kandırıldığını anlamıştır ve bunu melek Cebrail’e de söyler. Cebrail, Şeytan’ı bahçede bulur ve onu gönderir.

Advertisement

kayıp cennet

Tanrı, işlerin nasıl ilerlediğini görünce, Adem ve Havva’yı Şeytan hakkında uyarması için Raphael’i (İsrafil) gönderir. Raphael Bahçeye iner ve Adem ile Havva tarafından akşam yemeğine davet edilir. Oradayken, Şeytan’ın nasıl düştüğünü ve ardından cennette yapılan savaşı anlatır. Şeytan, Tanrı’nın Oğluna boyun eğmek zorunda olduğu gerçeğine itiraz etmiştir. Bu yüzden işlenen ilk günah kibirdir. Önceleri Şeytan cennetteki en üst meleklerden biriydi ve Tanrı’nın Oğlunun önünde neden eğilmesi gerektiğini anlamadı. Şeytan bir konsey topladı ve altındaki meleklerin birçoğunu Tanrı’yla savaşmaya katılmaya ikna etti.

Şeytan’ın güçleri ile Tanrı’nın güçleri arasında muazzam, üç günlük bir savaş başladı. İlk gün, Şeytan’ın kuvvetleri, başmelekler Mikail ve Cebrail liderliğindeki ordu tarafından geri püskürtüldü. İkinci gün, Şeytan, kelimenin tam anlamıyla toplar inşa ederek ve onları iyi güçlere karşı çevirerek üstünlüğü ele geçirdi. Ancak üçüncü gün, Tanrı’nın Oğlu Şeytan’ın ordusuyla tek başına yüzleşti ve onlar hızla geri çekildiler, cennette açılan bir delikten cehenneme düştüler.

İsrafil, Tanrı’nın insanı yaratmasının nedeninin bu olduğunu açıklar: düşmüş meleklerin cennette bıraktıkları boş alanı doldurmak için. İsrafil daha sonra Tanrı’nın insanı ve tüm evreni yedi günde nasıl yarattığını anlatır. Adem yaratıldığı anı ve aynı zamanda Tanrı’dan nasıl bir eş olarak Havva’yı istediğini hatırlar. Rafael ayrılır.

Şeytanın Planları

Ertesi sabah Havva, Adem’den ayrı çalışmakta ısrar eder. Şeytan, yılan şeklindeki onu yalnız çalışırken bulur ve onu pohpohlamaya başlar. Havva yılana konuşmayı nereden öğrendiğini sorar ve Şeytan ona Bilgi Ağacını gösterir. Bu ağaç, Tanrı’nın meyvelerini yemelerini yasakladığı tek ağaçtır. Şeytan Havva’ya eğer o meyveleri yerse tanrıça olacağını bildiği için, Tanrı’nın böyle bir yasak koyduğunu söyler. Havva meyveyi yer ve ardından Adem ile paylaşmaya karar verir.

Adem, Havva’nın Tanrı’ya itaat etmediği için açıkça üzgündür, ancak onsuz bir hayat da hayal edemez, bu yüzden elmayı O da yer. O zaman ikisi de yeni doğan şehvetlerini çalılarda doyurur ve iyiyle kötünün arasındaki farkı anlayarak, utanarak uyanırlar. Öğleden sonrayı yaptıkları için birbirlerini suçlayarak geçirirler.

Tanrı, Oğlunu bu iki itaatsiz yaratığı yargılaması için gönderir. Oğul, Havva’yı ve tüm kadınları, acılı doğum yapmaya ve kocasına boyun eğmeye mahkum eder. Adem’i doğayla acı dolu bir savaşa ve topraktan yiyecek elde etmek için çok çalışmaya mahkum eder. Yılanı her zaman yerde karnı üzerinde, her zaman Havva’nın oğullarının topuğunda sürünmeye mahkûm eder.

Sonuç

Şeytan ise bu sırada cehenneme galip döner. Yolda, artık hüküm sürecekleri dünyaya cehennemden bir köprü kurmuş olan Günah ve Ölüm ile karşılaşır. Ancak Şeytan cehenneme vardığında, düşmüş yurttaşlarının istediği gibi tezahürat yapmadığını, tısladığını fark eder. Korkunç tıslamanın arkasındaki sebep çok geçmeden ortaya çıkar: düşmüş meleklerin tümü çirkin canavarlara ve korkunç sürüngenlere dönüşüyordur. Şeytan bile kendini korkunç bir yılana dönüşürken bulur.

Adem ve Havva birbirlerini acı bir şekilde suçladıktan sonra sonunda Tanrı’ya dönüp af dilemeye karar verirler. Tanrı onları duyar ve İnsanlığı Günah, Ölüm ve Şeytan arasında bırakıp tamamen kaybolmasına izin vermez. Bunun yerine, oğlunu bir insan olarak kendini feda etmesi için yeryüzüne gönderecek ve bunu yaparken kötü üçlüyü fethedecektir.

Mikail, Tanrı tarafından Adem ve Havva’ya Bahçe’den ayrılmaları için gönderilir. Mikail Adem’e, Oğul yeryüzüne inmeden insanlığa ne olacağını söyler. İnsanlık tarihi, Nuh ve Tufan’dan Yahudi halkının Babil sürgününe kadar Tanrı’nın lütuf ve kabulünden bir dizi düşüş yaşayacaktır.

Adem, Tanrı’nın Oğlunun dünyaya gelip, kendisinin ve Havva’nın yanlış yaptıklarını düzelteceği için minnettardır. Bahçeden ayrılırken Havva’nın elini tutar.

Advertisement


Leave A Reply