Tiyatroda Üç Birlik Kuralı Nedir?

0
Advertisement

Tiyatroda üç birlik kuralı nedir? Üç birlik kuralının özellikleri nelerdir? Tiyatroda Üç Birlik Kuralı açıklaması hakkında bilgi.

Tiyatrocu

Tiyatroda Üç Birlik Kuralı Nedir?

Tiyatroda Üç Birlik Kuralı; İlk tiyatrolarda Üç Birlik Kuralı gözetilirdi ki bu kurallar bütün İlkçağ tiyatrosunu kaplayarak XVI. yüzyıla kadar sürmüştür. Üç Birlik Kuralı şudur:

Zamanda Birlik

Zamanda birlik, oyunların, konu bakımından, belli bir zaman dışına çıkmaması, meselâ bir konunun 24 saat içinde başlayıp sonuçlanacak şekilde yazılmış bulunması gerekir.

Yerde Birlik

Yerde birlik, olayların geçtiği yerler mantık, mesafe bakımından birbirine yakın, uygun olmalıdır.

Konuda Birlik

Konuda birlik konuların seyirciyi şaşırtmayacak, kuşkuya düşürmeyecek, mantık zinciri dışına çıkmayacak şekilde, olayların birbirine kolaylıkla geçebileceği yolda ele alınıp İşlenmesi şarttı.

Advertisement

Üç Birlik Kuralı, özellikle Shakespeare‘ den başlayarak, revaçtan düşmüş, bir süre sonra ise bütün bütün bırakılmıştır.


Leave A Reply