Toplumsal Kurum Nedir?

0
Advertisement

Toplumsal Kurum nedir? Sosyolojide Toplumsal Kurum çeşitleri, özellikleri, hakkında bilgi.

Toplumsal Kurum;“Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arası ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü bir takım törelere dayalı örgütlenme” olarak tanımlanır. Kurumlar, belli bir toplumsal düzeni sürdürme araçlarıdır. İnsan faaliyetlerinin ürünü oldukları halde, zamanla nesnellik kazanıp, toplumsal varlık haline gelirler ve insanlara egemen olurlar. Kurumlar, belli bir toplumsal düzen içinde, “görece değişmezlik” özelliği taşırlar, ancak toplumsal düzen değişince ya da değiştirilince kurumlar da değişir. Fakat, kurumların toplumdaki güç ve etkinleri ve değişmeye yatkınlıkları aynı özellikte olmadığı için, her kurumun değişme olanağı ve hızı aynı değildir.

Sözgelimi, teknolojideki değişmeler doğrudan faydaya yönelik olduğu için kolay olur; hukuk, din, ahlak toplumsal düzenin kontrol araçları olmaya yönelik olduğundan zor ve geç değişir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply