Toplumsal Olayların Ortak Özellikleri Nelerdir? Toplumsal Olaylar Nelerdir?

0
Advertisement

Toplumsal olayların ortak özellikleri nelerdir? Toplumsal olaylar nelerdir, nasıl gelişirler, hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Toplumsal Olay

Toplumsal olaylar, bir toplum içinde meydana gelen ve genellikle toplumsal değişimlere yol açan önemli ve dikkate değer olaylardır. Bu olaylar genellikle bireysel eylemlerden ziyade kolektif hareketlerdir ve birçok kişiyi etkilerler. Bazı örnekler şunlardır:

 1. Devrimler ve isyanlar: Toplumda köklü değişimler yaratmak amacıyla gerçekleştirilen kitlesel protesto eylemleri.
 2. Doğal afetler: Depremler, sel felaketleri, kasırgalar gibi büyük ölçekli doğal afetler insanların hayatlarını etkileyebilir ve toplumsal değişime neden olabilir.
 3. Sosyal hareketler: Örneğin kadın hakları hareketleri, sivil haklar hareketleri, çevre hareketleri, eşcinsel hakları hareketleri gibi, toplumsal değişim talebiyle organize olan grupların ortaya koydukları hareketler.
 4. Terör saldırıları: Sivil halkı hedef alan terör saldırıları, toplumda endişe yaratarak ve güvenlik politikalarında değişikliklere yol açarak toplumsal değişime neden olabilir.
 5. Ekonomik krizler: Örneğin ekonomik durgunluklar, enflasyon veya işsizlik gibi ekonomik krizler, toplumda maddi sıkıntı ve sosyal huzursuzluğa neden olarak toplumsal değişime yol açabilir.

Bu olayların bazıları doğal olabilirken, bazıları da insanların bilinçli tercihleri sonucu ortaya çıkabilir. Tarihte pek çok toplumsal olay meydana gelmiştir ve bu olaylar genellikle toplumsal yapıların değişmesine neden olmuştur.

Toplumsal (sosyal) olayların özellikleri şöyle sıralanabilir:

a) Toplumsal olayların kaynağı toplumdur. Başka bir deyişle, toplumsal yaşayış olmasaydı, toplumsal olaydan da söz edilemezdi. Toplumsal olayların bir kısmı, toplumun s temelini oluşturan üretim, tüketim, bölüşüm, değişim gibi temel olaylar, bir kısmı da bunlarla birlikte ortaya çıkan ve bunlara bağlı olarak değişen gelenek, ahlak, hukuk, inanç gibi olaylardır.

b) Toplumsal olaylar topluma göre değişir. Herhangi bir toplumdaki sınıflar, gruplar, kurumlar ve bunlar arasındaki ilişkiler bir başka toplumdan farklı olabilir.

Advertisement

c) Toplumsal olaylar aynı toplumda zamanla değişirler. Üretim biçimini değiştiren toplumda, toplumsal ilişkiler, dolayısıyla toplumsal olaylar da değişir. Örneğin, aynı toplumun belli ölçüde devamı olan Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal yapısı değişiktir.

d) Toplumsal olaylar, kişilerin davranışlarını kontrol edici etkilerde bulunur. Bu özelliği Durkheim, şöyle anlatmaktadır: “Yurttaşlarımla Fransızca konuşmak zorunda olmadığı gibi, geçerlikteki parayı da kullanmak zorunda değilim; ama başka türlü de davranamam… Aslında, bu kuralların dışına çıkma gücünü gösterip, onları başarıyla ihlal etsem bile, bunu, hiçbir zaman onlara karşı mücadele etmeden yapamam. Bu kurallar sonunda yenilgiye uğrasalar bile, gösterdikleri dirençle, taşıdıkları zorlayıcı gücü yeterince hissettirirler. Ne kadar başarılı olursa olsun, hiç bir yenilikçi yoktur ki, girişimleri bu gibi engellerle karşılaşmış olmasın.”

e) Toplumsal olaylar istatistiktir. Diğer bir deyişle sayılarla ifade edilebilir. Örneğin, doğum ve ölüm, evlenme ve boşanmalar sayısal olarak ifade edilebilirler.

Toplumsal Çözülme

Toplumsal Olayların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Toplumsal olayların ortak özellikleri şunlardır:

 1. Kolektif hareketlerdir: Toplumsal olaylar, tek bir kişinin eylemi değil, bir grup insanın ortak eylemi sonucu meydana gelir.
 2. Değişime neden olurlar: Toplumsal olaylar, mevcut durumda değişim yaratma hedefiyle gerçekleştirilir.
 3. Geniş bir kitleyi etkilerler: Toplumsal olaylar, sadece belirli bir kesimi değil, geniş bir kitleyi etkileyebilir.
 4. Önemli ve dikkate değerdirler: Toplumsal olaylar, genellikle toplumda önemli bir yere sahip olan ve dikkat çeken olaylardır.
 5. Çatışma potansiyeli taşırlar: Toplumsal olaylar, farklı gruplar arasında çatışma potansiyeli taşıyabilir ve bazen şiddet içerebilir.
 6. Toplumsal yapıyı etkilerler: Toplumsal olaylar, toplumun siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını etkileyebilir ve değiştirebilir.
 7. Tarihi önem taşırlar: Toplumsal olaylar, genellikle tarihi önem taşırlar ve toplumsal hafızada yer edinirler.

Bu ortak özellikler, toplumsal olayların farklı türlerinde de görülebilir ve toplumsal olayların ne kadar karmaşık ve çeşitli olabileceğini gösterir.

Advertisement


Leave A Reply