Toprak Kirliliği Nedir? Nasıl Meydana Gelir? Etkileri ve Önlemenin Yolları

0
Advertisement

Toprak kirliliği nedir? Toprak kirliliğinin nedenleri ve etkileri nelerdir? Toprak kirliliğini önlemenin yolları nelerdir, maddeler halinde.

toprak kirliliği

Kaynak: pixabay.com

Toprak Kirliliği

Toprak birçok canlının yaşadığı ve beslendiği doğal bir ortam olmasına rağmen insan kaynaklı atıklar, bazı kimyasallar ve sanayii atıklarıyla kirlenmektedir.

Tarım İlaçları İle Toprağın Kirlenmesi

Böcek ilacı olarak kullanılan birçok ilaç; arsenik, kurşun ve civa gibi zehirli elementler içerir. İnsektisitler (böcek öldürücüler) toprakta çok uzun süre kaldıklarından, diğer besinlere geçmesi ve insanların zehirlenmelerine sebep olması muhtemeldir.

Biyolojik döngüsü olmayan DDT ve benzeri diğer insektisitlerin organizmada, özellikle yağlı dokularda biriktiği tespit edilmiştir.

DDT’nin etkisi, besin zincirinin son halkasını oluşturan canlılarda daha belirgindir. Bitkiler topraktaki zehirli maddeleri kökleriyle topraktan alır. Hayvanlar ise bu bitkileri besin maddesi olarak kullanır. İnsanların bu hayvanları yemesiyle de zehirli maddeler insanlara geçer.

Metabolizmada kullanılmayan bu kimyasal maddeler besin zinciri aracılığı ile canlıdan canlıya aktarılır. Bu nedenle besin zincirin son halkasına doğru birikme gösterir. Bu olaya biyolojik birikim denir. Beslenme etkileşimi düşüldüğünde en çok zehir besin zincirinin en son halkasını oluşturan canlıda birikir.

Advertisement
toprak kirliliği

Kaynak : pixabay.com

Toprak Kirliliğinin Etkileri

 • Toprakta yaşayan mikroorganizma ve hayvanların hayatları tehlikeye girer.
 • Bitki örtüsü bozulur ve doğal yeşil alanlar zarar görür.
 •  Bazı zehirli maddeler, beslenme zinciri yoluyla insanlara kadar ulaşarak bazı hastalıklara neden olur.

Toprak Kirliliğini Önlemenin Yolları

 • Verimli tarım alanlarına sanayi tesisleri ve yerleşim alanları kurulmamalıdır.
 • Evlerde oluşan atık maddeler, toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve imha edilmelidir.
 • Tarım ilaçları ve gübrelemede yanlış uygulamalar önlenmelidir.
 • Ambalaj sanayiinde (cam, karton gibi), yeniden kullanılabilen maddeler seçilmelidir.
 • Toprağı yanlış işleme ve sulama yapılmamalıdır. Normalden fazla su vermekle tuzlanmaya, bu da ilerde toprağın çoraklaşmasını hızlandırır. Su, dip tuzunun çözünerek toprak yüzeyine çıkmasına neden olur.
 • Erozyon sonucunda toprak kaybını önlemek için, ormanlar çoğaltılmalı ve otlaklar korunmalıdır.
 • Nükleer santraller toprağa zarar vermeyecek alanlara kurulmalıdır.
 • Ekolojik dengeyle ilgili eğitimler verilmelidir.

Kükürt dioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlaları asit yağışları halinde toprağa gelir.

Toprak içine giren bu asitli sular, ağaç köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprakta gerçekleşen kimyasal reaksiyonları etkiler ve yer altı sularına karışarak bu suları içilemez hale getirir.


Leave A Reply