Toprak Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Toprak ne anlama gelir? Toprak kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
“Kireçli toprak. Killi toprak.”
2. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış
“İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor.” – M. Ş. Esendal
3. Arazi, tarla
“Köylüye toprak dağıtmak.”
4. Memleketli
5. jeoloji Kara
“Toprağa ayak basmak.”
6. Ülke
“Biz bu topraklarda eskisinden daha parlak, daha kuvvetli ve yeni bir medeniyetin ilk merhalesini yaşayan insanlarız.” – M. Kaplan
1. bir yerdeki toprağı başka bir yere taşımak
2. ölmek
“bir kimsenin yaptığı kötülükler ancak ölmesiyle son bulur” anlamına kullanılan bir söz
ölüyü gömmek
bir ölünün aleyhinde konuşulduğunda kullanılan bir söz
ölümü yakın görünmek
Müslüman olmayanlar için “ruhu sükûn içinde olsun” anlamında söylenen bir söz
“On dakikaya kalmadan adamcağız sizlere ömür. Toprağı bol olsun, diyeceksiniz.” – R. Erduran
1. ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği için artık çürümüş olmak, toprağa karışmış olmak
2. ölmek
“Boş saatlerde, şimdi ikisi de toprak olan iki dostumla sanat tartışmaları yapıyorduk.” – Y. Z. Ortaç
ölüp gömülmek
“Bu sabah hesap ettim, küçüğüm toprağa düşeli tam yetmiş üç gece olmuş.” – R. N. Güntekin
sürekli olarak yaşadığı yerden kısa bir süre kalmak üzere gittiği başka bir yerde ölenler için söylenen bir söz
Toprağın içi
Çimento ve su katılarak sıkıştırılmış toprak
1. Toprağın sarı veya yeşile çalan rengi
2. Bu renkte olan
Yumuşak, kırmızı ve özlü toprak
Çiçek yetiştirmek için hazırlanmış özel bir toprak türü
Ayakbastı
Toprak üzerindeki mülkiyet rejimini, toprağın işletilmesiyle ilgili hususları düzenleyen hukuk
Sıçangiller familyasından, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da yaşayan, ekin tarlalarına zarar veren, küçük boylu bir tür sıçan
Yüzeyi taş ve toprakla kaplı alan
Funda yapraklarının çürümesiyle oluşan ve gübre olarak yararlanılan toprak
Vakfın mülkiyeti altında olan toprak veya arazi
Toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik vb. özelliklerini inceleyen bilim, pedoloji
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın yerinden oynayarak hareket etmesi, kayşa, göçü, heyelan
Uzun zaman işlenmemiş, güç sürülür toprak
Toz ve toprak yığını
“Yere dökülmüş küçük mozaikler gibi toz toprağın içinde sönüp sönüp parlıyor.” – R. H. Karay
Maden parlatmak için kullanılan sarı renkte bir tür gevrek taş
1. İçinde demir oksidi bulunan renk, kiremit kırmızısı
2. Minerallerden elde edilen boyar madde
Toprağa bağlı köle
Yaşlandığı hâlde dinç olan kimse
“Ne de olsa eski toprak, atlatır bu vartayı da.” – A. İlhan
Gevşek ve kaygan bir toprak türü
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn

Leave A Reply