Turizm Haftası (15 ile 22 Nisan) Turizmin ve Turistlerin Önemi İle İlgili Yazı

5
Advertisement

Turizm Haftası neden önemlidir, ne zaman Kutlanır? Turizm Haftasının anlam ve önemini anlatan Turizm haftası ile ilgili yazı.

Turizm

Kaynak: pixabay.com

Her yıl 15 Nisanla 22 Nisan arasındaki haftayı “TURİZM HAFTASI” olarak kutlarız. Hafta boyunca gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon turizmin önemini belirten yayınlar yapar. Ayrıca ülkemizin turistik yerleri tanıtılır. Yerli ve yabancı turistlere karşı nasıl davranacağımız açıklanır. Turizmin ülkemize kazandırdıkları ve kazandıracakları örneklerle ve önemle anlatılır. Okullarda da aynı konular işlenir. Turizm ve turistlere özellikle yabancı turistlerle ilgili kompozisyon, resim, şiir yarışmaları yapılır. Bu yarışmada derece alanlara ödüller verilir.

Turizm Haftası’nın amacı, turistik yerlerimizi tanıtmak, ülkemize daha çok turist gelmesini sağlamaktır. Ülkemize gelen yabancı turistleri memnun etme yollarını açıklamaktır.

Turizm: İnsanların çeşitli amaçlarla yaptıkları gezilere turizm denir. Bu gezilere katılan kişilere de “‘TURİST” denir.

İnsanlar daima yeni yerler görmek, bilgiler kazanmak, eğlenmek, dinlenmek isterler. Alışveriş yaparlar. Daha sağlıklı olmak ve bazı hastalıklarını tedavi etmek için kaplıcalara, içmecelere giderler. Dağcılık, avcılık gibi sporları yapmaya elverişli yerlere giderler. Dini vecibeleri yerine getirmek için kutsal yerleri ziyaret ederler. Bu gibi geziler yurt içinde yapıldığı zaman “İÇ TURİZM”, yurt dışında yani ülkeler arasında yapılıyorsa “DIŞ TURİZM” olur. Kendi ülkemizde turistik gezi yapanlara “YERLİ TURİST”, kendi ülkesi dışındaki ülkelerde turistik gezi yapanlara da “YABANCI TURİST” denir.

Turizm, turistlere ve ülkelere büyük faydalar sağlar. Turistik gezi yapan kişi yeni yerler, insanlar tanır. Tarihi yerleri ve eserleri görür. Doğal güzelliklerden faydalanır. Böylece bilgisi, görgüsü artar. Yeni tanıdığı insanlarla dostluklar, arkadaşlıklar kurar. Dünya insanları arasında yakınlaşma, sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurulur. Barış içerisinde mutlu yaşama duyguları gelişir, güçlenir.

Advertisement

Turizmin ülkelere sağladığı faydalar da çok önemlidir. Turistik yerler, turistlerin gelmesiyle şenlenir. Hareketli ekonomik hayat meydana gelir. Alışverişler çoğalır. Turizm hizmetlerinde yenilikler, gelişmeler olur. Özellikle yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için harcadıkları para yani “DÖVİZ” ülkede kalır. Döviz; bir ülkenin kalkınmasında en önemli faktördür. Turizm de döviz sağlayan kaynaktır. Bu yüzden ülkelerin zengin olmasında, insanlarının kalkınmış bir ülkede daha mutlu yaşamasında turizmin rolü büyüktür.

Ülkemiz, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, iklimi, denizi, kumu, misafirperver insanları ile dünyanın en güzel turistik bir ülkesidir. Yabancı turistlerin aradığı, tekrar tekrar geldiği cennet ülkemiz Türkiye, son yıllarda sayıları hızla artan yabancı turistleri misafir etmektedir.

Yurdumuzda turizm hareketleri son yıllarda canlandı.

Yollar, taşıt araçları, eğlence yerleri yetersizdi. Özellikle son yıllarda büyük turizm yatırımları yapıldı. Yabancı turistlerin rahatlıkla konaklayacakları modern oteller ve moteller yapıldı. Temiz, ucuz, lezzetli Türk yemekleri sunan lokantalar açıldı. Plajlar, kampinkler, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ile turiste en iyi hizmet getirildi. Böylece özellikle yabancı turistler güvenle, rahatlıkla, mutluluk içinde yurdumuza gelmekte ve kalmaktadır. Bu konuda devletin görevleri yanında vatandaş olarak da hepimize önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin başında turistik yerlerimizi korumak, geliştirmek, temizliğine çok dikkat etmek ve tanıtmaktır. Yerli olsun, yabancı olsun turist temizlik ister, güler yüz, doğruluk ister. Turistlere karşı göstereceğimiz sıcak ilgi, yakınlık, yardımcı olmak Türk misafirperverliğinin, Türk vatandaşlığının gereği ve insanlık borcudur. Ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Ülkemizden memnun olarak ayrılan turist, daha çok turistin gelmesine sebep olur. Daha çok turist, daha çok döviz demektir. Daha çok döviz de kalkınma, zenginlik, mutluluktur.

Ülkemizin turizm yönünden en iyi hizmeti vermesi için başta Turizm Bakanlığı olmak üzere Turizm Bankası, Turizm Kurumu vardır.

Turizm Bakanlığının temel görevi, Türkiye’nin turistik imkanlarını ortaya çıkarmak, değerlendirmek ve tanıtmaktır.

Turizm Bankasının görevi, turistik tesisler kurmak, turizm sanayiine gerekli malzeme ve teçhizatı imal ve ithal etmek. Turistik yatırım yapacak özel teşebbüse krediler açmak. Yabancı firmalarla turizm konusunda işbirliği yapmak ve turizm sanayiine her yönden hizmet etmek.

Advertisement

Turizm Kurumunun başta gelen görevi turizmi geliştirmektir. Bunun için Türkiye’yi turizm yönünden yabancılara tanıtmak, turistlerin turistik imkanlardan faydalanmalarını sağlayacak çalışmalar yapar.

Devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının yanında gücümüzün yettiği, dilimizin döndüğü kadar olmalıyız. Elbirliği, güç birliği ile turizmin gelişmesine yardımcı olmalıyız. Özellikle tarihi eserlerimizi korumalıyız.

turizm

Kaynak: pixabay.com

YAZI – 2

TURİZM HAFTASI
“15-22 Nisan”

Yaşadığı yerden diğer bir bölgeye, başka bir ülkeye, gezmek, görmek, eğlenmek, öğrenmek, dinlenmek, alışveriş etmek amacıyla gidenlere “Turist” denir. İnsanlar, kendi çevrelerinde olmayan güzellikleri, özellikleri merak eder; görmek ve tanımak isterler. Bu amaçla; tren, otobüs, otomobil, uçak, vapur, motorsiklet hatta yaya olarak yollara düşerler. Her ülkenin turistik değerleri farklıdır. Türkiye’mizin turistik değerleri çok ve çeşitlidir. Yurdumuza turistler, sıcak güneşi, güzel görünümleri, denizleri, tarihi yerleri, müzeleri, eğlence yerleri için gelirler.

İstanbul’un müzeleri, alışveriş olanakları, eğlence, bilimsel araştırma, Bursa’nın Uludağ’ı, kaplıcaları, Pamukkale’nin güzellikleri, Efes’in tarihi kalıntıları, Didim harabeleri, Ürgüp dolaylarının peribacaları, Nemrut Dağındaki dev heykeller, Orman Bakanlığı’nın koruduğu Milli parklarda avlanmak, Ege’nin, Akdeniz’in mavi sularında serinlemek, güneşinde yanmak için turistler ülkemize gelirler.

Turizmin gelişmesi için; elverişli yollar, büyük oteller, eğlence yerleri, lokantalar yapılmıştır. Turizm okullarında becerikli, güler yüzlü personel yetiştirilmektedir. Turistik değerlerimizi yabancı ülkelerde tanıtmaya özen gösterilmiştir. İlânlar, reklâmlar, tanıtıcı filmler, turistik haritalar, eğitimli turist rehberleri yurdumuza gelen turistlere çok yardımcı olmaktadır.

Dış turizmin yanında iç turizm de gelişmiştir. Çoğumuz yurdumuzun diğer bölgelerine gideriz; gezeriz, görür, tanır, eğleniriz. İç turizm ekonomik yaşamımıza hareketlilik kazandırır. Dış turizm ülkemize döviz kazandırır. Bacasız sanayi de denilen turizm, bazı ülkelere çok büyük gelir sağlamaktadır. İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Akdeniz ülkeleri bunların başında gelir.

Turistler bizim ulusal konuklarımızdır.

Onlara Türk konuk severliğini göstermeliyiz. Sorduklarına tam ve doğru yanıt vermeliyiz. Bir malı zorla almaya mecbur etmemeliyiz. Fazla para almamalıyız, alanları uygun biçimde uyarmalıyız. Taşıtlarımız, temiz, hızlı, güvenli olmalı; vaktinde gideceği yere varmalıdır. Oteller, moteller, lokantalar temiz, tertipli olmalı; bilgili, becerikli, güler yüzlü personel turistlere hizmet vermelidir. Akarsularımızı, denizlerimizi, göllerimizi, kıyılarımızı, kaplıcalarımızı temiz tutmalıyız. Karışıklığa, fırsatçılara meydan vermemeliyiz.

Yurdumuzdan dinlenmiş, mutlu bir şekilde ayrılan turist yurdumuzu kendi ülkesinde tanıtır, başkalarının da gelmesine yardımcı olur. Yurdumuz öteki ülkelerde tam ve doğru tanınır.

Turizm, insanların diğer ülkeleri ve birbirlerini tanımalarına, dünya barışının sağlanmasına yardımcı olur. Biz de çevremize, yurdumuzun diğer bölgelerine, dış ülkelere geziler yapmalıyız. Turistik değerlerimizi korumalıyız. Turistlere Türk konukseverliğinin gerektirdiği biçimde; iyi, samimi, içtenlikli davranmalıyız.


5 yorum

Leave A Reply