Tabanıyassı Mehmed Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Tabanıyassı Mehmed Paşa kimdir? Osmanlı Sadrazamlarından Tabanıyassı Mehmed Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Tabanıyassı Mehmed Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (1588 – İstanbul 1638)

Arnavutluk kökenlidir. Devşirilerek İstanbul’a getirildi ve Enderun‘da yetiştirildi. Vezirlikle Mısır valiliğine getirildi. Topal Recep Paşa’nın idamından sonra sadrazam atandı. Bu dönemde, IV. Murat katı bir yönetim uygulamasına başladığından, birçok zorba ve âsi temizlendi. 1634’te İran Seferi’nin hazırlıklarını görmek üzere Erzurum’a geldi. Revan Kalesi’nin fethi sırasında gösterdiği çabadan dolayı padişahın övgüsünü kazandı. Padişahın dönüşünden sonra, kışı Diyarbakır’da geçirip, sınırın savunmasına çalıştıysa da, İranlılar Revan’ı geri aldılar. Bunun üzerine İstanbul’a gelince 1636’da görevden alındı. Bir süre hapis yattı ve sonra Özi Beylerbeyliğine gönderildi. Bağdat Seferi sonrasında sadaret kaymakamlığına getirildi. Eflak ve Boğdan voyvodalarını görevinden almak isteyince aleyhinde çalışanlar padişahı etkilediler ve onu sadaret kaymakamlığından uzaklaştırdılar. Yedikule’de bir süre hapsedildikten sonra idam edildi.


Leave A Reply