Türkiye, Yunanistan İlişkileri

0
Advertisement

Türkiye – Yunanistan ilişkileri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Türkiye – Yunanistan ilişkilerine genel bir bakış.

Türkiye-Yunanistan

Türkiye – Yunanistan İlişkileri

1960 – 1980 arasındaki Türk – Yunan münasebetlerini, 1974 öncesi ve 1974 sonrası diye iki kısımda ele almak gerekir. 1974 öncesindeki münasebetler tamamen Kıbrıs meselesi etrafında dönmüş ve Batı Trakya Türkleri, Ege adalarının silahlandırılması gibi meseleler daha geri planda kalmış iken, 1974 sonrası Türk – Yunan münasebetlerinin meseleleri Kıbrıs’tan uzaklaşmış ve esas itibariyle Ege Denizi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlar da kıta sahanlığı, karasuların genişliği, hava kontrol sahası gibi meselelerdir. Lozan Antlaşmasına aykırı olarak Yunanistan’ın Ege adalarını silahlandırmış olması da Türkiye’nin daima üzerinde durduğu ve duracağı bir başka meseledir.

1954 – 1959 arasındaki Kıbrıs meselesi, Türk -Yunan münasebetlerini bir hayli sarsılmış ise de, bilhassa NATO’nun aracılığı ile gerçekleştirilen 1959 Londra ve Zürich anlaşmaları ve Kıbrıs’ın bağımsız bir cumhuriyet olarak ortaya çıkışı havayı tekrar yumuşatmıştır. Şüphesiz, bu münasebetler 1954’den öncesi şekline dönmüş değildir. Fakat, aradaki soğukluk bir hayli ortadan kalkmış ve iki devlet NATO’nun güney – doğu kanadı olarak yeniden bir işbirliği havası içine girmişlerdir.

Fakat 1963 – 1964 Kıbrıs buhranı ile beraber, Türk – Yunan münasebetleri yeniden ve eskisinden daha şiddetli bir gerginlik dönemine girmiştir.

1967 – 1974 arasındaki Yunan cuntası Türk-Yunan münasebetleri konusunda, kendinden önceki sivil hükümetlerden çok daha düşüncesiz çıkmıştır. Cunta, kendi siyasi iktidarını Enosis ile perçinlemekten başka bir şey düşünmemiştir. Bu yüzden de Türkiye ile münasebetlerini bozmaktan çekinmemiştir. Fakat bu politikasında tam bir başarısızlığa uğramıştır. 1967 Enosis teşebbüsü sonunda Kıbrıs’taki 12.000 Yunan askerini geri çekmek zorunda kaldığı gibi, 1974 Enosis teşebbüsü ise cuntanın kendi başını yemiştir. Ne var ki, 1974 Kıbrıs buhranından Türk – Yunan münasebetleri bir harabe halinde çıkmış ve Türkiye ile olan münasebetlerindeki yıkıntıları bugüne kadar tamir etmek de mümkün olmamıştır. Çünkü bu yıkıntıların üzerine, 1974’den sonra yeni meseleler yığılmıştır ve her iki ülke arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı bir seyir halinde devam etmektedir.

Advertisement

Leave A Reply