Türkiye’deki Ormanlar Nelerdir? Bölge Bölge Ormanlarımız ve Özellikleri

0
Advertisement

Türkiye’de bulunan ormanlar nelerdir? Türkiye’nin her bölgesinin ormanları, bu ormanların özellikleri, ağaç tipleri hakkında bilgi.

Türkiye Orman Haritası

Türkiye Orman Haritası

Türkiye’nin Ormanları

Karadeniz Bölgesi Ormanları

1- Geniş yapraklı ormanlar:Tüm kıyı boyunca 1000-1200 metre yükseltiye kadar olan dağların kuzeye bakan yamaçlarında görülür. Ağaçlar kış aylarında yapraklarını dökerler.

Yıldız Dağları’nda altta meşe ve dişbudak, üstte kayın ormanları yer alır. Batı ve Orta Karadeniz bölümlerinde; kayın, akça ağaç, kestane, gürgen, kızıl ağaç. Doğu Karadeniz bölümünde; kızılağaç, kestane meşe ve kayın ormanları yer alır.

Bölgede ormanların altında yer alan çalı yada ağaççıklar; orman gülü, çoban püskülü, fındık, üvez, şimşir, kocayemişi, kızılcık, akçaağaç ve kayacıklardır.

2- Karışık ormanlar: 1000-1500 metre yükseltilerinde yer alır. Batı ve Orta Karadeniz bölümlerinde kayın, köknar ve sarıçam ormanları, Doğu Karadeniz bölümünde kayın ve ladin ormanları yer alır.

3- İğne yapraklı ormanlar: 1500-2000 metreler arasında yer alır. Batı Karadeniz bölümlerinde köknar, karaçam ve sarıçam ormanları, Doğu Karadeniz bölümünde ladin ve sarıçam ormanları yer alır. İç sıralarda karaçam ve sarıçam ormanları görülür.

Advertisement

Marmara Bölgesi Ormanları

Bölgede Yıldız Dağları Karadeniz iklim bölgesi ormanları içinde kalır.

1- Kızılçam ormanları: Marmara Bölgesinde 400 metre yükseltisine kadar olan sahalarda kızıl çam ormanları yaygındır. Dağların kuzeye bakan yamaçlarında kayın,kestane gürgen ve ıhlamur gibi nem istekleri fazla olan ormanlar yer alır. Güneye bakan yamaçlarda daha çok kızıiçam, karaçam ve meşe ormanları yer alır. Trakya’da meşe ve kızılçamlar yaygındır.

Uludağ:

  • 0-200 m: Zeytin, kızılçam,
  • 200-500 m: Meşe, kestane, karaçam,
  • 500-1 000 m arasında: Karaçam ve kayın,
  • 1000-2000 m arasında: Köknar ormanları yer alır.

Belgrad Ormanı

Ege Bölgesi Ormanları

Bölgede kurakçıl ormanlar gelişmiştir.Nemli ortamları seven ağaçlar(kayın-kestane) dağların kuzey yamaçlarında ve bölgenin kuzey yarısında toplanmıştır

1- Kızılçam ormanları: Ege Bölgesinde kuzeyde 800 metre, güneyde 1000 metre yükseltisine kadar olan sahalarda kızılçam ormanları yaygındır. Nedeni enlemdir. Doğu-batı yönünde uzanan vadiler boyunca Uşak’a kadar sokulur.

Advertisement

2- Karaçam ve meşe ormanları: Ege Bölgesi nde 800 metrenin üzerinde başlar 2000-2200 metre yükseltiye kadar devam eder. Ege Bölgesi’nde kıyıda dağların güney yamaçları ile Uşak ve Kütahya çevresinde yaygın meşe ormanları yer alır. Fıstık çamı ormanları ise Koçarlı ve Bergama çevresindedir.

Akdeniz Bölgesi Ormanları

1- Kızılçam ormanları: Torosların güneye bakan yamaçlarında 1000-1500 metre yükseltisine kadar olan sahalarda kızılçam ormanları yaygındır.

2- Meşe ormanları: Kızılçam ormanlarının hemen üzerinde,karaçam ve diğer iğne yapraklı ormanların altında bulunur. Nur Dağları, Bolkar ve Aladağlar, Kahramanmaraş ve Göller Yöresi’nde bulunur.

3- İğne yapraklı orman katı: Meşe ve kızılçam ormanlarının hemen üstünde başlar ve 2000-2200 metre yükseltisine kadar devam eder.

Sedir, karaçam, köknar ve ardıç ormanlarından oluşmuştur. Kahramanmaraş’tan (Engizek, Ahır Dağı) Denizli (Çal Dağı) ve Teke Yarımadası’na kadar olan arasında ve kuzeyde Sultan Dağına kadar olan sahada sedir ormanları yer alır.

  • Sığla ağacı: Köyceğiz,Dalaman ve Fethiye arasında yer alır.
  • Karaçam ormanları: Torosların iç sıralarında 1000-2200 metre yükseltileri arasında yer alır Doğuda Tahtalı, Binboğa Dağları batıda Göller Yöresi ve Teke Yarımadası’na kadar uzanır.
  • Köknar ormanları: Torosların yüksek kesimlerinde Antalya-Kahramanmaraş arasında görülür.
  • Ardıç ormanları: Torosların iç sıralarında sedir, karaçam ve köknar ormanlarının tahrip edildiği sahalarda yaygınlaşmıştır.
  • Servi ormanları: Antalya-Köprülü Kanyonu çevresinde görülür.

Doğu ve İç Anadolu Ormanları

Ormanlar nispeten nemli ve serin geçen dağlık bölgelerde toplanmıştır.

İç Anadolu Bölgesi Ormanları: Bölgenin kenarında dağların eteklerinde karaçam ve meşe ağaçlarından oluşan ormanlar yer alır. Sarıçam ormanları: Sivas(Kangal) ve Yozgat (Akdağlar).

Doğu Anadolu Bölgesi Ormanları

Bölgenin yüksek platolarında ve dağların üzerlerinde görülür. Yaygın olarak, kuzeye doğru sarıçam, güneye doğru meşe ormanları görülür.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ormanları

Bölgede seyrek meşe ormanları Güneydoğu Torosların etekleri, Karacadağ ve Mardin eşiğinde görülür.

Çalılıklar

1- Psödomaki kuşağı: İstanbul Boğazı’ndan Trabzon’a kadar uzanan kıyı kuşağı boyunca denizden 200 metre yüksekliğe kadar uzanan çalı kuşağına psödomaki (yalancı maki) adı verilir.

Başlıca türler: Akdeniz iklimine has olan defne, kızıl çam, akça kesme, sandal, zeytin, Karadeniz iklimine mahsus akçaağaç, şimşir, kızılcık, fındık ve üvez gibi bitkilerdir.

Advertisement

2- Maki(çalılık) topluluğu: Kızılçam ormanlarının insanlar tarafından uzunca bir süre içinde tahribi sonucu ortaya çıkmışlardır.

Başlıca maki türleri: kermez meşesi, sandal, keçiboynuzu, defne .mersin, sakız, karaçalı, yabani zeytin, menengiç, teşbih, akçakesme, kocaye-mişi ve zakkum gibi ağaççıklardan oluşur. Maki türleri Akdeniz kıyılarında kuzeye Marmara kıyılarına doğru gidildikçe ve kıyıdan iç kısımlara doğru gidildikçe azalır.

3- Garik: Makilerin tahrip edildikleri bölgelerde diz boyunu aşmayan ve çoğunlukla dikenli çalılardan oluşan bitki toplulukları baskın hale geçer. Bu bitki topluluklarına garik veya frigana denilir. Mut Havzası, Tarsus, Alanya-Manavgat, İzmir-Çeş-me çevresinde, Karaburun Yarımadasının batısı, Bodrum, Ayvalık, Söke, Manisa, Bergama ve yamanlar dağı çevresinde yer alır. Abdest bozan, diken çalısı, laden, nane, yasemin ve funda başlıca bitki topluluklarını oluşturur.

Bozkırlar: ilkbahar yağışlarıyla gelişen ve yazın suların çekilmesiyle sararan kısa boylu ot topluluklarına bozkır denilir. Bozkır toplulukları bitkilerin yaprakları kurakçıl olup gelişmiş bir kök sistemine sahiptirler. Yıllık yağış miktarları yetersizdir. Ormandan yoksun iç bölgelerimizde görülür.

Antropojen bozkır: Ormanların tahrip edildikleri bölgelerde görülen bozkırlardır.Seyrek ağaçlıklara rastlanır. İç Anadolu ve Ergene’de görülür.


Leave A Reply