Türkiye’deki Volkanik Dağlar ve Oluşumları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Türkiye’de bulunan önemli volkanik dağlar nelerdir, yerleri ve özellikleri nedir? Volkanik dağlar nasıl oluşur, hakkında bilgi.

Volkan

Volkanik Dağlar

Yer kabuğunun altında kızgın ve akışkan halde bulunan magmanın yer kabuğundaki çatlak, yarık ve kırıklardan yeryüzüne çıkmasına volkanizma denir. Magmanın yeryüzüne çıktığı yerde uzun yıllar boyunca üst üste biriken lavlar ve tüf, koni şeklindeki volkanik dağları oluşturur. Ülkemizdeki volkanik dağlar III. Jeolojik zamanda başlayarak tarih devirlerine kadar devam etmiştir. Türkiye’de volkanik arazinin en yaygın olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve İç Anadolu’dur.

Ülkemizin başlıca volkanları Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da kuzeydoğu – güneybatı yönündeki bir fay hattı boyunca dizilmişlerdir.

volkanik dağlar

1. Büyük Ağrı
2. Küçük Ağrı
3. Tendürek
4. Süphan
5. Nemrut
6. Karacadağ
7. Erciyes
8. Melendiz
9. Hasandağı
10. Karacadağ
11. Karadağ
12. Kula Yöresi

Advertisement

Bu dağlar;

– Doğu Anadolu bölgesinde: B. Ağrı, K. Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut.

– İç Anadolu bölgesinde: Erciyes, Melendiz, Hasar,dağı, Karacadağ ve Karadağ.

– Güneydoğu Anadolu bölgesinde: Karacadağ

– Ege bölgesinde: Kula yöresi

İç Anadolu bölgesinde Erciyes dağından çıkan volkanik tüf Nevşehir, Ürgüp, Göreme çevresinde geniş alanlara yayılmış, sel sulan ve rüzgarlar tarafından zamanla aşınarak peribacaları oluşmuştur. Aynca tarihsel süreç içerisinde ve günümüzde volkan tüfünün kolay şekillenmesi sonucu bu arazı önemli bir yerleşim alanı olmuştur,

Advertisement

ÖRNEK:

Türkiye’nin en çok sayıda sönmüş volkan bulunan iki bölgesi, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Ege-Akdeniz
B) Güneydoğu Anadolu – Marmara
C) Karadeniz – Doğu Anadolu
D) Akdeniz – İç Anadolu
E) İç Anadolu – Doğu Anadolu

CEVAP: E


Leave A Reply