Tutum Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Tutum ne anlama gelir? Tutum kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Tutulan yol, tavır
“Dil bir bakış, görmede bir tutum, belli bir algılama biçimidir.” – N. Uygur
2. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi
Bireyin insanlar, olaylar ve cansız varlıklar karşısında takındığı davranış biçimi.
Belirli birtakım kişi, nesne ve olaylara karşı sürekli olarak aynı biçimde davranmamıza neden olan öğrenilmiş bir eğilim.
Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak kazanılmış eğilim ya da yönelim.
1.: Sanatçının yeteneklerine, özel görüş, anlayış ve eğilimlerine dayanan ve bunları yansıtan anlatış biçimi 2. Yazarın aşırılıktan sakınarak anlatımı gereğine göre düzenlemesi.
Davranışları güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlık.

Leave A Reply