Tutum Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftası Amacı Önemi Hakkında Yazı

19
Advertisement

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası, Yerli Malı haftası ne zaman neden kutlanır? Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası hakkında yazı.

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası İle İlgili Yazı

TUTUM YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI (12 – 18 Aralık)

Her yıl 12 ile 18 Aralık günlerini içine alan haftayı, “TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI” olarak kutlarız. Bu haftanın kutlanmasına ilk ve ortaöğretim okullarında özellikle ilkokullarımızda daha çok önem verilir. Radyo, televizyon ve gazetelerimizde hafta ile ilgili yayınlar yapılır. Haftanın anlam ve önemi üzerinde durulur. Tutumlu olmak, yatırım yapmak ve yerli malı kullanmak örneklerle açıklanır. Faydaları üzerinde durulur.

Okullarda “Tutumlu Olma Kolu” hafta ile gerekli hazırlıklarını yapar. Arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde haftanın kutlanması ile ilgili programlarını düzenlerler. Görev taksimi yaparlar. Öğretmenler, okul müdürü ve kol dışı arkadaşları ile uyum içinde çalışıp haftaya hazırlanırlar. Okulca kutlanacak Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası‘nda görevlerini eksiksiz yerine getirirler.

Hafta ayrıca sınıflarda bir hafta boyunca kutlanır. Tutum, Yatırım, Türk Malları ile ilgili konuşmalar yapılır. Şiirler okunur, şarkılar söylenir. Çeşitli dramatizelerle hafta canlandırılır. Hep birlikte neşe içinde yerli yemişler yenir.

TUTUM, YATIRIM ve TÜRK MALLARI HAFTASININ AMACI:
  1. Tutumun önemini kavratmak. Küçük yaştan tutumlu olma alışkanlığı kazandırmak.
  2. Yatırımın anlam ve önemini kavratmak, Tüketim-yatırım ilişkisini açıklamak. Tüketimde tutumu, tüketimden çok yatırım yapmayı teşfik etmek. Herkesi yatırıma yöneltmek.
  3. Türk mallarını tanıtmak. Yerli malı kullanmanın faydalarını açıklamak. Herkesi yerli malı kullanmaya teşfik ederek yurt ekonomisine katkıda bulunmayı sağlamak.
  4. Sağlıklı, mutlu insanları ile kalkınmış Türkiye yaratmayı kutsal görev olarak ilan etmek. Gelecek kuşaklara kalkınmış bir Türkiye bırakmak. Bu güzel yurtta, genç neslin sorumlu ve şerefli yerini almasını sağlamak.
TUTUM :

Giderin gelirden fazla olmaması için yapılan çalışma ve harcamaları kısmaya tutum denir. Tutum; izlenen yol, bir işe karşı alman davranış biçiminde de anlaşılabilir. Ancak buradaki konumuz tutumlu veya tutumlu olmaktır.

Advertisement
TUTUMLU :

Tutumlu davranan, gereksiz yere para harcamaktan hoşlanmayan, parasını hesaplı şekilde kullanan kişinin davranışına tutumlu davranış denir. Tutumlu davranmak denilince ilk akla gelen para ile ilgili davranışlardır. Ancak hayatımızda paradan başka da tükettiklerimiz vardır. Mesela, kullandığımız çeşitli eşyalar, besin maddeleri, zamanımız, kullandığımız enerjiler gibi hayatımızın bütünü tükettiklerimize, harcadıklarımıza birer örnektir.

Tutumlu olmak, harcamamak demek değildir. Yani cimrilik, bencillik değildir. Aksine mutlu, sağlıklı, güçlü olmak için gereğinden fazlasını harcamamak, geleceği düşünerek tedbirli olmaktır. Cimri ve bencil olanlar, her türlü sıkıntıyı çekerek para biriktirmek isteyenler ve kendisinden başka hiçbir kimseyi düşünmeyen kişilerdir.

Tutumlu davranışta yardımlaşmanın büyük önemi vardır. Bencilliğe yer verilmez. Kişi olarak daha da önemlisi millet olarak tutumlu davranış amacı gerçekleştirilir.

Milleti meydana getiren insanların birlik ve beraberlik içinde tutumlu olması şarttır. Tutumlu olmak, yurt ekonomisi ile ilgilidir. Tüketim ve üretimi etkileyen davranıştır. Bu yüzden tutumlu olurken, her konuda savurgan olmadan, üretimi desteklemek ve üretim maddelerini tutumlu kullanmak başta gelen hareketlerdir.

Çöpe atılan her türlü besin maddeleri, boşa akıtılan su, gereksiz yere harcanan elektrik, zamanın boşa harcanması yurt ve millet çapında kayıplardır. Hepimiz daha mutlu, daha rahat, daha sağlıklı yaşamak istiyorsak güçlü ve kalkınmış bir ülkeye sahip olmamız gereklidir. Güçlü bir ekonomiye tutumlu olarak da büyük faydalar sağlarız.

Tutumlu olmak, küçük yaşlarda kazanılacak iyi davranışların başında gelir.

Tutumlu olmayı öğrenmek ne kadar önemli ise, onu devam ettirmek, çevremizdekilere öğretmek de o kadar önemlidir.

Advertisement

Elimizi, dişlerimizi yıkarken boşa akan suya hiç dikkat ettiniz mi? Hepimize basit gibi görünen bu savurganlığın önlenmesi, milyonlarca insanlar tarafından gerçekleştiği zaman önemi daha iyi anlaşılır. Her konuda kişisel savurganlıkların, millet çapındaki yaptığı zararları veya bu savurganlıkların önlenmesinin ne büyük faydalar sağlayacağı daima düşünülmelidir.

Tutumlu olmak, kişi ve aile olarak da önemlidir. Hiç beklemediğimiz zamanlarda paraya ihtiyacımız olabilir. Zamanında tutumlu olmak, para biriktirmek, bizlere zor günlerde en büyük destektir. İnsanların hayatında en zor yaşanılan zamanlar, borçlu olduğu zamanlardır. Bir de ödeyemeyeceği kadar borç edenlerin kötü ve zor durumları, tutumsuz davranışlar sonucudur.

Tutumlu olmak, bizlere planlı ve düzgün bir hayatı da öğretir. Böylece başarılarımız artar. Çevremizde daha çok sevilen sayılan kişiler oluruz. Geleceğimize güvenle bakarız.

Kendimize, ailemize ve millet olarak yurdumuza faydalı olmak istiyorsak tutumlu olalım. Kalkınmış, zengin bir ülke olmak istiyorsak tutumlu olalım. Özetle onurlu ve şerefli yerimizi almak için tutumlu olalım.

YATIRIM :

Bir işe para yatırma. Yatırım yapmak, bir iş için para yatırmak. İleride belli bir sonuç elde etmek için, o kimseye bir takım maddî ve manevi iyiliklerde bulunmak.

Yatırım; bir şahıs, bir işletme veya bir topluluk tarafından yapılabilir. Yatırım yapan, kendi öz kaynaklarını veya ödünç alınmış meblağları, üretken varlığına eklemesi demektir. Yatırımdan amaç da çok üretmek ve dış ülkelere daha çok mal satmak (ihracatta bulunmak) tır. Kendi ihtiyacımızdan daha fazla ürettiğimiz mallar, dış ülkelere satılarak, kalkınmamızı hızlandırır ve çoğaltır. Kalkınan ülkenin insanları, mutlu yaşayan insanlardır.

Yatırımla, tüketim birbirine bağlıdır. Tüketimde tutumlu olmamız, yatırımdan elde edilen malın artması ve satılması demektir. Kalkınmak için daima yatırımcı vatandaş olmalıyız.

TÜRK MALLARI : Türk malları adı yerine daha önceleri yerli malı deniliyordu. Türk malı, ham maddesinden kullanılır hale gelinceye kadar üretilen mallara denir. Türk malının kaynağı vatan, emeği millettir. Bu mallarımız, bugün dünyada tutulan, aranan, ileri teknoloji ürünleridir. Kalite bakımından çok güzeldir. Hepimiz kendi mallarımızı kullandığımız zaman, bunları almak için ödediğimiz paralar yurdumuzda kalacaktır. Yüce atamızın dediği gibi: “Övünüyor, Çalışıyor, Güveniyoruz.

Bütün hayatımız boyunca, küçük yaşta öğrenip alışkanlık haline getireceğimiz veya getirdiğimi; “TUTUMLU OLMAYI, ÜRETKEN OLMAYI ve ÇALIŞMAYI, TÜRK MALLARI KULLANMAYI” bizler de çevremize öğreteceğiz. Bu yüce duygu, bilgi ve alışkanlıkları yaşatacağız. Gelecek nesillere devredeceğiz.


19 yorum

  1. çok güzel harika bir şey yardım ettiğin için gerçekten ihtiyacım vardı öğretmen ödev vermişti.

  2. Alma ESLAMİ on

    ben çok beğendim benim ensevdiğim gün TUTUM YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI ve bence en azından TUTUM YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASINDA yerli malı kullanmalıyız.

Leave A Reply