U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

U harfi, Türkçede bulunan U harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • ucube: acayip, hilkat, hilkat garibesi,
 • ucuz: ehven, hesaplı, makul,
 • uçarı: 1. serseri. 2. hovarda. 3. haşarı,
 • uçuk: uçmuş, solmuş,
 • ufacık: minicik, minnacık, küçücük,
 • ufak: küçük,
 • ufalamak: küçültmek,
 • uğramak: 1. yakınından geçmek. 2. sapıp mola vermek. 3. aniden çıkmak. 4. tutulmak, yakalanmak, düşkün olmak,
 • uğraşma: emek.
 • uğraştırmak: meşgul etmek,
 • işgal etmek, uğur: 1. şans. 2. iyilik kaynağı. 3. meymenet. 4. kadem.
 • uğurlamak: geçirmek, uğurlu: kademli.
 • uğursuz: şom, meymenetsiz, düztaban.
 • ukalâ: bilgiçlik taslayan,
 • ukde: 1. düğüm, yumru. 2.içe dert olan.
 • ulaşmak: 1. varmak. 2. erişmek. 3. yetişmek,
 • ulema: bilginler,
 • ulu: yüce.
 • ulus: millet,
 • ulusal: milli,
 • ulusçu: milliyetçi,
 • uluslararası: beynelmilel, milletler arası, enternasyonal,
 • ulvi: yüce.
 • umde: ilke, prensip,
 • umursamak: önemsemek,
 • unsur: öğe, eleman,
 • unvan: san, başlık,
 • urba: giysi,
 • us: akıl.
 • usanç: bıkkınlık,
 • usta: ehil.
 • uslu: sakin,
 • usul: yöntem, tarz.
 • usuletle: yavaşça.
 • usulsüzlük: yolsuzluk,
 • uşak: hizmetkâr,
 • utangaç: mahçup, sıkılgan, çekingen,
 • utanmaz: arsız, yüzsüz, sıkılmaz,
 • utku: zafer,
 • utmak: yenmek,
 • uyak: kafiye.
 • uyanık: gözü açık, kurnaz,
 • uyarı: ihtar,
 • uyarlama: adapte,
 • uyarma: ikaz, ihtar, tembih,
 • uydu: peyk.
 • uydurma: düzme, yalan,
 • uygar: medeni,
 • uygarlık: medeniyet,
 • uygulama: tatbikat,
 • uygun: 1. yakışır. 2. elverişli, müsait.
 • uyruk: tebaa,
 • uyruklu: uyruktan olan.
 • uysal: geçimli, yumuşak başlı.
 • uyum: ahenk,
 • uyumlu: ahenkli, ritmik,
 • uyuntu: miskin,
 • uyuşma: mutabakat, anlaşma.
 • uyuşmazlık: geçimsizlik, anlaşmazlık,
 • uyuşuk: miskin,
 • uyuntu, pısırık, sünepe.
 • uz: becerikli,
 • uzak: ırak, ücra.
 • uzaklık: 1. ıraklık. 2. mesafe,
 • uzay: feza.
 • uzman: mütehassıs, bilirkişi, kompetan, eksper,
 • uzuv: organ.

U Harfi Özellikleri

U,u Harfi; Türk alfabesinin 25. harfi; kalın, dar, yuvarlak ünlü (vokal); ünlülerin yedincisidir.

Kimyada uranyumun simgesi. Türklerin kullandığı ilk alfabe sisteminde (Göktürk) u sesi için kullanılan im, o sesi içinde de geçerli olmuştur. Ulgurcada-az harfli bir sistem olduğu için-iş biraz daha karışır: o ve v için harf, u için de kullanılır. Arap alfabe sisteminde ünlülere: vokallere pek az yer verildiği için Osmanlıca yazıda u sesini karşılamak için sözcük başında bir elifle bir vav işareti birlikte yazılmıştır (ama karışıklık çözülmüş olmaz; kimi yazıcılar yalnız elif ya da elifle birlikte bir ötrü yeterli sayılır. Sözcük sonlarında u sesi için yalnızca ye, bav kullanıldığı için yazımda da, söyleyişte de (telâffuz) karışıklı sürüp gitmiştir. Yeni Türk alfabesinde u için ayrı, ü için ayrı harfler kullanıldığı için kargaşa biter. Vokellere (ünlü: sesli) dayalı Türkçe için u sesinin hiçbir zorluğu yoktur; sözcüklerin her yerinde rahatlıkla yer alabilir, söylenişinde bir zorlanmaya rastlanmaz. Bu yüzden bazı yabancı sözcüklerin başlangıcına ya da ön sesine bir u sesi katmak, Türkçenin geçerli eğilimlerinden bir olur; kutb: kutup, Rumeli: Urumeli, roba: urba… Yine yabancı sözcüklerin bazılarında a ile e seslileri yanında kalan u, v’ye dönüşür: Europe: Avrupa, mauser: mavzer… Kimilerine de u’nun ı’ya yer verdiğine rastlanır: Hurdavat: hırdavat, fursat: fırsat gibi.


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  ucuzlamak, ucuzlaşmak
  ufki, yatay
  umumen, genellikle
  ur, tümör
  usturuplu, dakik, dürüst, münasip, uygun
  utanma, hicap
  uyduruk, uydurma
  uyku, düş
  uyuşmak, yola gitmek
  uzman, mütehassıs

Leave A Reply