Ülkeler Rehberi, Özbekistan Hakkında Coğrafi Bilgiler, Ekonomisi, İklimi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Özbekistan – Özbekistan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

Özbekistan Bayrağı

Özbekistan Bayrağı

  • Yüzölçümü: 447.400 km2.
  • Başkenti: Taşkent.
  • Dil: Özbekçe (resmi), Rusça.
    Resmi dil, Türkçenin bir kolu olan Özbekçedir. SSCB döneminde resmi dil olan Rusça ikinci sırada önemini korumaktadır.
  • Din: Müslüman (Sünni), az sayıda Ortodoks.
    Özbeklerin tümü Sünni Müslü-madır. SSCB döneminde kısıtlı olan dinsel etkinlikler, bağımsızlıktan sonra anayasal güvence altına alınmıştır. Müslümanlıktan sonra en büyük dinsel grubu Ortodokslar oluşturur.
  • Para birimi: 1 sum = 100 tijin.
  • Başlıca kentleri: Semerkant, Namangan, Andican, Buhara, Fergana, Nukus, Hokant.

Orta Asya’da devlettir. Batı ve kuzeyden Kazakistan, doğudan Kırgızistan ve Tacikistan, güneyden Türkmenistan ve Afganistan ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri;

Ülkenin Pamiı Dağları’nın uzantılarıyla kaplı olan güneyi, en yüksek bölgeyi oluşturur.Altay ve Tanrı dağları arasında verimli Fergana Vadisi uzanır. Ülkenin orta bölgesinde Kızılkum Çölü geniş alan kaplar. Kuzeyde Aral Gölü’nün güney yarısı ülke topraklarında kalır. Güneyde dağlık alandan doğan Asya’nın önemli ırmakları Amu Derya, Siri Derya ve kolları Zerafşan, Çircik ve Angeran geniş deltalar oluşturarak Aral Gölü’ne dökülürler. Verimli Amu Derya Ovası ve Üstyurt düzlükleri, deltanın birer parçasıdır. Fergana Vadisi, Siri Derya, Kiva Vadisi, Amu Derya, Buhara ve Semerkant çevresindeki tarım alanları Zerafşan; Taşken çevresi Çirçik ve Angeran ırmakları tarafından sulanır.

İklimi;

Ülke ikliminde kuraklık ve karasallık belirgin özelliklerdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk geçer. Başkent Taşkent’te ocak ayı ortalama sıcaklığı -0.3°C, temmuz ayı ortalaması sıcaklığı 27.1°C’dir. Dağlık alanlar dışında yağış düşüktür. Çölde 100 mm dolayında olan yağış, yükseklerde 300 mm’ye çıkar.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Ülkenin coğrafya yapışma bağlı olarak bitki örtüsü de büyük değişiklik gösterir. Kızılkum Çölü ve Üstyurt Yaylası’nda çalımsı bitkiler ve bozkır örtüsü dışında bitki örtüsü görülmez. Orman örtüsü dağınık bir biçimde daha çok doğuda görülür.

Doğal hayvan varlığı da çöllük alanlar içinde daha çok sürüngenlerin yaşam alanını oluşturur. Sulak alanlarda ise daha çok kuş türlerine rastlanır. Ayı, kurt, tilki, antilop, yabandomuzu gibi vahşi ortama uyum sağlamış hayvanlara da rastlanır.

Advertisement
Bibi Hanım Camii

Bibi Hanım Camii – Özbekistan

Tarım:

Kuraklık tarım için sınırlayıcı bir etken olmakla birlikte, ırmaklardan yararlanılarak vadi boylarında ve yoğun sulama sistemleriyle uygun alanlarda tarım yapılmaktadır. Sulamayla gelişen tarım, Fergana Vadisi, Zerefşan ve Taşkent çevresinde yoğunlaşmıştır. Ülke pamuk üretiminde eski SSCB ülkeleri arasında birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Pamuğun yanı sıra ipek, sebze, pirinç, üzüm ve yüksek düzlüklerde tahıl tarımı yapılır.

Hayvancılık:

Batıdaki çöl ve çöl halindeki bölge hayvancılığa sığır, inek, koyun,, domuz vb ayrılmıştır. Yöreye özgü bir koyun cinsi olan, postu değerli karakul koyununun üretiminde verimin artırılmasıyla ilgili çalışmalar, Semerkant’ta kurulan bir enstitü tarafından yürütülmektedir.

Endüstri:

Çimento, kâğıt, deri, dokuma, giyim, içki, besin, demir-çelik, tarım makineleri, elekto-kimya, süper-fosfat, petrol arıtımı vb endüstri dallarını içeren 1.600’ü aşkın fabrika ülke endüstrisine katkıda bulunmaktadır. Doğal Kaynaklar; Kömür, doğal gaz, bakır ve kükürt ülkedeki başlıca yeraltı kaynaklarıdır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply