UNESCO Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

UNESCO nedir, ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? UNESCO’nun amacı, tarihçesi, özellikleri, hakkında bilgi.

unescoUNESCO; Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bağlı çalışan uluslararası bilim, eğitim ve kültür örgütüdür. UNESCO sözcüğü İngilizce “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuştur.

1945’te Londra’da yapılan bir kongrede örgütün tüzüğü kaleme alındı ve 1946’da resmen kuruldu. BM’ye bağlı bir örgüt olduğu için bu kuruluşa üye olan tüm ülkeler UNESCO’ya da üye olabilirler. Örgütün merkezi Paris’ tedir; Üye sayısı 158’dir (1990).

Örgütün amaçları BM ile aynıdır: Devletlerin ve hakların işbirliğine katkıda bulunmak ve tüm insanlığın yaşam koşullarını iyileştirmek. UNESCO bu amaçlara eğitsel, bilimsel ve kültürel etkinliklerle ulaşmaya çalışır. Bunun için de, özellikle bu gibi konularda geri kalmış ülkelerde söz konusu amaçlara yönelik toplantılar düzenler, böyle toplantılara parasal yardımda bulunur, belge niteliğinde yayınlar hazırlar, sanat ve bilimi, ayrıca kültürel yapıların onarımını özendirir. Kültür konusunda UNESCO’nun özgün sanat eserlerini özendirme, var olan sanat eserleriyle anıtları koruma, karşılıklı kültürel ilişkileri geliştirmek için değişik sanatsal anlatım biçimlerini tüm dünyaya yayma programları vardır. Özgün çalışmalar, yerli tiyatro ve müzik topluluklarına parasal yardım yapılarak ve önemli sanat olayları desteklenerek özendirilir. Sanat olaylarının desteklenmesinin bir örneği, yılda iki kez üye ülkelerden birinde yapılan ve bir kültür şenliği olan Ulusal Tiyatro’dur. UNESCO ayrıca büyük uluslararası sergiler düzenlenmesi programlarına katılır, sanat eserlerinin renkli röpordüksiyonlannın yayılmasını destekler ve çağdaş iletişim araçlarının özellikle sinema ve televizyonun, geleneksel yerli sanat ve edebiyat üzerindeki etkileri konularındaki araştırma projelerine yardım eder. Dünyadaki büyük anıtların korunması, kuruluşundan bu yana UNESCO’nun en önemli görevlerinden biri oldu. Bu alanda en iyi bilinen projeler arasında Atina’da Parthenon, Endonezya’daki Borubudur ve Mısır’daki Abu Simbel tapınaklarının onarımları sayılabilir. UNESCO Kitle İletişimi Bölümü’nün ana amacı, Üçüncü Dünya ülkelerinde, eğitici bilgi sağlayan basın, radyo, televizyon ve sinema olanaklarının geliştirilmesidir. Büyük Türk şairi Yunus Emre‘nin doğumunun 750. yılı dolayısıyla, 1991 yılı, UNESCO tarafından “Yunus Emre Sevgi Yılı” ilan edildi. Yıl boyunca; dünyanın çeşitli ülkelerinde, Yunus Emre ile ilgili çeşitli sempozyumlar, paneller, tiyatro temsilleri ve konserler düzenlenmesi kararlaştırıldı.


Leave A Reply