Ünlü Sözleriyle Karl Marx’ı Tanıyalım Das Kapital’in Yazarını Hayatı Sözleri

0
Advertisement

Dünyayı etkileyen düşünür Karl Marks ne söyledi, sözleri neledir? Karl Marx tarafından söylenmiş güzel sözler ve hayat hikayesi.

Karl Marx

Komünizmin fikir babası Karl Marx

Karl Marx

Milyonları fikirleri ile peşinde sürüklemiş bir iktisatçı, filozof, politik ekonomist ve devrimcidir. Bir Yahudi ailesinin oğlu olarak Trier’de 5 Mayıs 1818’de doğdu. Hayata öğretmenlikle atıldı, gazeteciliğe geçti, maddeci (materyalist) görüşlerini yaymaya başladı. Friedrich Engels’le birlikte, 1847’de, “Komünist Manifesto”yu yayınladı. 1867’de yayınladığı “Das Kapital” (Sermaye) adlı eserinde düşüncelerini daha geniş ölçüde açıkladı. Burada, dünya iktisadi hayatının’ temeli olan sermayenin durumunu, ileri ki gelişmelerini gözden geçiriyordu. Ona göre sermaye, ister toprak, arazi, üretim aletleri, fabrikalar şeklinde olsun, ister emek şeklinde olsun, yönetici bir gücün, yani devletin elinde toplanmalıydı.

Marx, daha sonra “Birinci Enternasyonal” denilen milletler arası işçi kongresini kurdu. Ölümünden sonra, ikinci (1904) ve üçüncü ( 1920) Enternasyonaller kurulmuştur.

Karl Marx ömrü boyunca sefaleti yaşamış bir kişidir. Eşine bir miktar miras kalması ile yaşadığı Londra’da nispeten daha iyi bir yaşam sürmesine rağmen ölene kadar hep maddi sıkıntı yaşamıştır. Tüm dünyayı etkileyen bir kişi olmasına rağmen cenazesine sadece 11 kişi katılmıştır. Londra’da bulunan mezarı Büyük Britanya Komünist Partisi tarafından yeniden yaptırılmıştır. Mezar taşında Komünist Manifesto’nun son ünlü sözü yazmaktadır. ” Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!” Bu slogan aynı zamanda eski SSCB’nin devlet sloganı idi.

Karl Marx Sözleri

Karl Marx Sözleri

 • *** İngiltere’nin fabrika denetmenleri,halk sağlığı konusundaki sağlık raportörleri, kadınlar ile çocukların sömürülmesi, konut ve beslenme konularını inceleyen komiserler gibi yetenekli, tarafsız ve saygın insanlar bulunabilse; bizdeki durumu görüp dehşete düşerdik. Perseus, avladığı devler kendisini görmesin diye sihirli bir başlık giyerdi. Biz ise, devlerin varlığını görmemek için, sihirli başlığı gözlerimize ve kulaklarımıza kadar indiriyoruz.
 • *** Kapitalist üretimin en büyük engeli, sermayenin ta kendisidir
 • *** Dünyanın kurtuluşu sosyalizmdedir.
 • *** Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır.

Karl Marx Sözleri

Advertisement
 • *** Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler.
 • *** Katı olan her şey buharlaşıyor, kutsal olan her şey dünyevileşiyor ve en sonunda insanlar yaşamın gerçek koşullarıyla ve diğer insanlarla ilişkileriyle yüzleşmeye zorlanıyor. Modern burjuva toplumu, böylesine kudretli üretim ve mübadele araçlarının bir araya getirmiş olan bu toplum, yer altı güçlerini kontrol edemez bir büyücüye benziyor.
 • *** Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.1 Haziran 2008
 • *** Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir.

Karl Marx Sözleri

 • *** Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, yani sevgi olarak sevginiz karşılıklı sevgi yaratmıyorsa; seven bir kişi olarak dışavurumunuzla kendinizi sevilen bir kişi yapamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür, bu bir talihsizliktir.”
 • *** Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri şeyleri yok, kazanacakları bir dünya var. Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!
 • *** Kitaplarım, onları yazarken içtiğim tütünün bile parasını karşılamadı.
*** Eğer dış görünüş ve şeylerin özü aynı olsaydı, o zaman bilime gerek kalmazdı .

Karl Marx Sözleri

 • *** Toplumun kalabalıkları ve onlar gibi düşünenler benim kitabımı okumasınlar; hem ben, ona hiç el sürmemelerini alışkanlıklarına uyarak eserimi yanlış anlamalarına yeğ tutarım.
 • *** Almanya’nın ve geriye kalan Batı Kıta Avrupası’nın toplumsal istatistikleri, İngiltere’dekilere oranla acınacak durumdadır. Ama gene de, arkasındaki meduza başını şöyle bir görmemize yetecek kadar perdeyi aralıyorlar.
 • *** Madem ki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar; koşullar en insani şekilde biçimlenmelidir.
 • *** Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır. 19 Ağustos 2010
 • *** İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.

Karl Marx Sözleri

*** İnsan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır.
 • *** Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.
 • *** İşe fiilen başlar başlamaz, artık, emeği onun olmaktan çıkmıştır ve bunun için de bu emeğin şimdi işçi tarafından satılması sözkonusu olamaz.
 • *** Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.
 • *** Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur. 18 Mart 2008
 • *** Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir. Son sözleri
 • *** Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve suç işleme bakımından,sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş birşeylerin olması gerekir.
 • *** İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar.
 • *** İnsan gelişmesinin alanı zamandır.
 • *** Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.
 • *** Anlatılan senin hikayendir.


Leave A Reply