Üst İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Üst Geçen Deyim

0
Advertisement

İçinde ve anlamında Üst kelimesi geçen deyimler nelerdir, anlamları. Üst hakkında, ile ilgili deyimler ve açıklamaları.

Üst İle İlgili Deyimler

Üst İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • *** “aksiliği üstünde (olmak)”
  olumsuz davranış içerisinde (olmak)
 • *** “al kiraz üstüne kar yağmış”
  düşünülmeyen, beklenilmeyen şeylerin de olabileceğini anlatan bir söz.
 • *** ” alt alta üst üste”
  birbirleriyle itişir kakışır durumda
 • *** “altı alay üstü kalay”
  içi, dışı gibi özenilmiş olmayan şeyler için söylenen bir söz.
 • *** ” altı kaval, üstü şişhane (şeşhane)”
  giysilerini birbirine uygun düşüremeyen, yakıştıramayanlar için söylenen bir söz.
 • *** “altından girip üstünden çıkmak”
  1) malı, parayı düşüncesizce harcayıp tüketmek
  2) ne yapıp edip istediğini yaptırmak;
  3) halletmek;
  4) karıştırmak.
 • *** “altını üstüne getirmek”
  1) bir şey bulmak için aramadık yer bırakmamak;
  2) söz veya tutumuyla çevreyi birbirine düşürmek, karmakarışık etmek
 • *** “altta yok üstte yok”
  yoksul, fakir.
 • *** “ayak üstünde olmak”
  1) dinç olmak, canlı olmak
  2) iş görür durumda olmak.
 • *** “ayakları üstünde durmak”
  başkasının yardımına ihtiyaç duymadan güçlü bir biçimde sorunları çözebilecek durumda olmak.
 • *** “baş üstünde tutmak”
  büyük bir saygı ve ilgi ile karşılanır veya ağırlanır
 • *** ” baş üstünde yeri var”
  1) her zaman iyi karşılanmak, ağırlanmak
  2) bir düşünce veya davranışı uygun bulmak.
*** “başım gözüm üstüne”
belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatan bir söz.
 • *** “bir ayak üstünde bin yalan söylemek”
  çok kısa sürede pek çok yalan söylemek
 • *** “bir ayak üstünde kırk yalanın belini bükmek”
  çok kısa sürede pek çok yalan söylemek
 • *** ” (bir iş) kâğıt üzerinde (üstünde) kalmak”
  1) yapılması düşünülmüş olduğu hâlde yapılmamak;
  2) kararı bağlandığı hâlde uygulanmamak.
 • *** ” üstüne üstüne gitmek”
  çekinmeden sonucu tehlikeli olabilecek bir şeyle uğraşmak, yılmamak.
 • *** “üstüne toz kondurmamak”
  bir şeyin veya kimsenin kusurlu olabileceğini kabul etmemek.
 • *** “üstüne bir bardak (soğuk) su içmek”
  o işten umudunu kesmek, o işin olacağına inanmamak, o işten vazgeçmek.
 • *** “üstüne gelmek”
  bir şey yapılırken veya konuşulurken çıkagelmek.
 • *** “üstüne kapanmak”
  belli bir işi aralıksız bir biçimde yapmak.
 • *** “üstüne yatmak”
  hakkı yokken bir şeyi kendine mal etmek, bir şeyi alıp vermemek
 • *** ” birbiri üstüne gelmek”
  arka arkaya meydana gelmek, ara vermeden olmak.
 • *** “gözünün üstünde kaşın var dememek”
  birinin her davranışını hoş görmek.
 • *** “el üstünde tutmak”
  bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek
 • *** “üstü başı dökülmek”
  giyecekleri çok eski olmak
 • *** “üstünden silindir gibi geçmek”
  perişan etmek, çok yormak.
 • *** “üstüne atmak”
  bir suçu birine yüklemek.
 • *** “üstüne başına etmek”
  ağır bir biçimde sövmek.
 • *** “üstüne gül koklamamak”
  sevdiği birinden başkasını sevmemek.
 • *** “üstüne güneş doğmamak”
  güneş doğmadan önce kalkmak.
 • *** “üstüne kalmak”
  güçlükler birinin omuzlarına yüklenmek
 • *** “üstüne sevmek”
  birini severken bir başkasını daha sevmek
 • *** “üstüne varmak”
  1) bir şey yapmasını baskı yaparak istemek
  2) saldırmak;
  3) kadın evli bir erkekle evlenmek.
 • *** “üstüne vazife olmamak”
  görevi olmamak, o görev kendini ilgilendirmemek
 • *** “üstüne yıkılmak”
  yamanmak
 • *** “üstüne yürümek”
  korkutmak, yıldırmak amacıyla saldıracakmış gibi yapmak
 • *** “üstüne yüklenmek”
  1) saldırmak;
  2) mec. ısrar etmek.
 • *** “buz üstüne yazı yazmak”
  1) süresi, etkisi çok az olacak bir iş yapmak;
  2) bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek.
 • *** ” can baş üstüne”
  istenilen şeyin büyük bir memnunlukla yapılacağını anlatan bir söz.
*** ” diken üstünde oturmak”
bir yerde tedirginlik duymak
 • *** ” dört ayak üstüne düşmek”
  1) tehlikeli bir durumdan zarar görmeden kurtulmak;
  2) işi rast gitmek
 • *** “dört üstü, murat üstü”
  işi her zaman yolunda olanlar için söylenen bir söz.
 • *** “düğüm üstüne düğüm vurmak”
  parasını pintilik ederek saklamak.
 • *** ” el el üstünde oturmak”
  herhangi bir iş yapmadan boş oturmak
 • *** “esmayı üstüne sıçratmak”
  davranışlarıyla belayı üstüne çekmek.
 • *** “gözünü üstünden ayırmamak”
  sürekli denetim altında bulundurmak
 • *** “istim üstünde olmak”
  1) buharla işleyen araçlar kalkmaya hazır duruma gelmek
  2) mec. hemen gidecek durumda bulunmak.
 • *** “kendi üstüne yormak”
  alınmak
 • *** “kuru hasır (kilim) üstünde kalmak”
  aç, parasız, evsiz kalmak.
 • *** “ne altını bırakmak ne üstünü”
  bir şeyin veya yerin her tarafını karıştırmak, dolaşmak vb
 • *** “paranın üstü”
  satın alınan şeyin tutarından artan para.
 • *** “şimşekleri üstüne çekmek”
  sert eleştirilere hedef olmak.
 • *** “tam üstüne basmak”
  1) kesin olarak belirlemek
  2) doğru olanı, benzerini, istenileni bulmak.
 • *** “taş taş üstünde bırakmamak”
  baştan başa yıkıp yerle bir etmek
*** ” tepesi üstü”
başı yere gelmek üzere, tepetakla.
 • *** “tetik üstünde beklemek”
  hazır, dikkatli, uyanık bulunmak, tetikte olmak
 • *** “üste çıkmak”
  1) suçlu olduğu hâlde karşısındakini suçlamak;
  2) zeytinyağı gibi üste çıkmak.
 • *** “üste vermek”
  fazladan vermek, ödemek.
 • *** “üstten bakmak”
  kibirli, gururlu bir biçimde.
 • *** ” üstü kalsın”
  hesaptan artakalan az miktardaki paranın alınmaması, bahşiş olarak bırakılması sırasında söylenen bir söz.
 • *** ” üstünde hakkı olmak”
  birinde emeği, iyiliği, hakkı bulunmak
 • *** “üstünden akmak”
  bir durumu çok belli olmak.
 • *** “üstüne fenalık gelmek”
  aşırı derecede sıkılmak, pek bunalmak
 • *** “üstüne geçirmek”
  1) bir malın tapusunu kendi adına yazdırmak;
  2) evlat edinmek.
 • *** ” (üstüne) kalem çekmek”
  gereksiz olduğunu belirtmek için üstünü çizmek.
 • *** “üstüne kuş kondurmak”
  olağanüstü, o ana kadar görülmemiş bir şey yapmak
*** “üstüne olmamak”
daha üstü, iyisi bulunmamak
 • *** “üstüne perde çekmek”
  daha üstü, iyisi bulunmamak
 • *** “üstüne ölü toprağı serpilmiş gibi”
  1) tembel, uyuşuk, cansız, miskin;
  2) çok derin bir biçimde.
 • *** “üstüne oturmak”
  hakkı yokken bir şeyi kendisine mal etmek
 • *** “üstüne titremek”
  bir şeye veya kimseye sevgi, özen göstermek
 • *** “üstüne tuz biber ekmek”
  üzüntüyü, kusuru artıracak durum yaratmak.
 • *** “üstüne yaptırmak”
  bir malın tapusunu kendi adına yazdırmak
 • *** “üstüne yok”
  bundan daha iyisi olamaz, hepsinden iyisi bu
 • *** “zeytinyağı gibi üste çıkmak”
  bir sorunda haksız olduğunu kabul etmemek, ustalıkla kendini haklı çıkarmaya çalışmak.

“Altını Üstüne Getirmek”

1) bir şey bulmak için aramadık yer bırakmamak;
2) söz veya tutumuyla çevreyi birbirine düşürmek, karmakarışık etmek

Altını Üstüne Getirmek Anlamı – İle İlgili Cümleler

 • ***Çoraplarını ararken bavulun altını üstüne getirmiş.
 • ***Bizim ufaklık bir saat içinde, evin altını üstüne getirmişti.
 • ***Dolabımın altını üstüne getirdim ama aradığım belgeleri bulamadım.
 • ***Bu gösterdiğin resimler midemi altını üstüne getirdi.
 • ***Bizim kız evde parti vermiş, arkadaşları ile evin altını üstüne getirmişler.
 • ***Binanın elektrik bağlantısı firma yapmayınca ortalığın altını üstüne getirdiler.
 • ***Düşen küpemi bulmak için arabanın altını üstüne getirdim.
 • ***Bavulun altını üstüne getirmeden bana ne aradığını söyle de ben bulayım.
 • ***Ortadoğu’daki son olaylar döviz piyasasına altını üstüne getirdi.
 • ***Karısı bir günlüğüne annesinde kalınca, adam evin altını üstüne getirmiş.
 • ***Çorabını ararken çekmecelerin, dolabın, her yerin altını üstüne getirmiş.
 • ***Birbirleri hakkında konuşulanları açıklayınca ilişkilerin altını üstüne getirdi.
 • ***Bütün evin altını üstüne getirdim yine de aradığım dosyayı bulamadım.


Leave A Reply