Vladimir Lenin Kimdir?

0
Advertisement

Vladimir Lenin kimdir? Vladimir Lenin’in hayatı ve yaptıkları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Lenin kimdir?

leninVladimir İlyiç Lenin (22 Nisan 1870 – 21 Ocak 1924)

Rusya’daki komünizm hareketinin öncüsü, Sovyetler Birliği’nin kurucusu olan bir Rus devrimcisidir. Asıl adı Vladimir İlyiç Ulyanov’dur, İhtilal sırasında Lenin adını almıştır.

Lenin, Volga üzerindeki Simbirsk şehrinde doğdu. Babası, bir eğitim müfettişi, annesi ise orta halli bir köylü kadını idi. Lenin’in beş kardeşi de hayatlarını devrimciliğe adamışlardı. Ağabeylerinden biri 1887’de Çar III. Aleksandr’a suikast yapmakla suçlandırılarak asıldı. Bu olayın, Lenin’in hayatı üzerinde büyük etkisi olmuştur.

Lenin, lise öğrenimini Simbirsk’te yaptıktan sonra Kazan ve Petersburg üniversitelerinde hukuk okudu. 1893’te Petersburg’a gittikten sonra, Marx’ ın eserlerini incelemekten başka bir işle ilgilenmedi. «İşçi Sınıfının Kurtarılması İçin Savaşanlar Birliği» adlı bir siyasi topluluğa katıldıktan bir süre sonra, 1895’te, Sibirya’ ya sürüldü. 1900’e kadar burada kaldı, serbest bırakıldıktan sonra, Rus Sosyal Demokrat Partisi tarafından teşkilat ve propaganda için yabancı ülkelere gönderildi. 1917’ye kadar Batı Avrupa’da kaldı. Bu sırada, bazı arkadaşları ile birlikte «Iskra» (Kıvılcım) adlı devrimci bir gazete çıkardı. Bu gazete Rusya’ya da gönderiliyor, gizlice halka dağıtılıyordu. 1903’te, parti içindeki çatışmalar, Londra Konferansı’nda Lenin’in çoğunluk kazanmasını sağladı. Bolşevik partisinin kuruluşu, Londra Konferansı’nın sonucudur.

Lenin, 1903 – 1917 yılları arasında liderliğini ettiği grubun 1905 Devrimi’ne hazırlanması, Çarlık Meclisi’ne, Birinci Dünya Savaşı gerçeklerine karşı tavır alması konusunda çalıştı. 1917 devrimi üzerine Rusya’ya döndükten sonra iktidarın derhal, asker, işçi ve köylülerden meydana gelendir kurul olan Sovyetler’e verilmesi gerektiğini ileri sürdü. 1917 yılının başlangıcından ekim ayına kadar Kerenskiy hükümetine muhalefet etti. Savaşa son verilmesi, köylülere toprak dağıtımı yapılması için çalıştı. Bu tutumundan dolayı, Almanlar’la işbirliği yapmakla suçlandırıldı, bunun üzerine Lenin Finlandiya’ya sığınmak zorunda kaldı. Ağustos ayında Bolşevik partisinin hazırladığı ayaklanma yenilgiye uğradı. Ekim ayındaki ikinci ayaklanma sonunda Bolşevikler, iktidarı ele geçirdiler. Lenin, hükümetin başına geçti. Almanlar’la Ruslar arasındaki savaşın sonuçlandığını bildiren Brest – Litovsk Antlaşması’nı imzaladı. Hayatının son yedi yılını, savaşın sona erdirilmesi, iç savaşın kazanılması, Beyazlar’a, komünist aleyhtarlarına karşı konulması, açlık meselesinin ortadan kaldırılması için yaptığı çalışmalarla geçirdi. 1921’de Yeni Ekonomi Siyaseti (N. E. P.) diye tanınan plânlamayı hazırladı. 1924’te öldü, Moskova’da yapılan büyük bir kabre gömüldü. Lenin’in vücudu, özel bir işlemle, sürekli olarak muhafaza edilebilecek duruma getirilmiştir ve bugün vücudunu örten bir cam kubbenin gerisinden, bütün ziyaretçileri onu görebilmektedirler.

Advertisement

Leave A Reply