Vücudumuzdaki Sistemler Nelerdir? Özellikleri ve Görevleri Hakkında Bilgi

3

Vücudumuzda yer alan 7 adet sistem, Vücut sistemlerimiz nelerdir? Vücudumuzdaki sistemlerin özellikleri ve görevleri hakkında bilgi.

vücudumzdaki sistemler

Kaynak: commons.wikimedia.org

Fiziksel yaşam formunuzu temsil eden insan vücudunun, sahibini canlı ve çalışır durumda tutmak için yapması gereken pek çok görevi vardır. Her an kalbiniz ve ciğerleriniz çalışıyor ve siz uyurken bile içinizde çeşitli şeyler meydana geliyor. Bunlardan bazılarını hissedebilir, ancak kontrol edemeyebilirsiniz, örneğin sindirim; diğerleri, bilinçli algılamanızdan uzaktır.

Vücudun birçok bileşenini esas olarak işleve dayalı sistemlere bölmek uygundur. Günümüzde çoğu birincil kaynak, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan toplam 11 vücut sistemi ve işlevi sunmaktadır.

Vücut Sistemleri ve Fonksiyonları

Muhtemelen daha önce de sonuca vardığınız gibi, farklı insan vücudu sistemlerinin çok çeşitli örtüşen ve tamamlayıcı işlevleri vardır. Kalp atış hızının sempatik ve parasempatik kontrolü, dolaşım sistemi ile etkileşime giren sinir sistemi fonksiyonunun bir örneğidir. (Kalp hızı üzerindeki parasempatik etki onu yavaşlatmaktır; sempatik girdi onu hızlandırır.)

Dolaşım Sistemi:

Kardiyovasküler sistem olarak da adlandırılan kalp ve kan damarları, vücudun geri kalanına oksijen ve besin maddeleri iletme ve diğer sistemler tarafından vücuttan atılmak üzere atık ürünleri toplama görevine sahiptir.

Solunum Sistemi:

Akciğerleriniz, akciğerlerin derinliklerindeki kan ve akciğer boşluğu arasında gaz alışverişi yapmak için havayı solumanıza ve vermenize izin verir. Metabolizmada üretilen karbon dioksit “boş” iken havadaki oksijen kırmızı kan hücrelerine “yüklenir”.

İskelet Sistemi:

Kemikleriniz, kıkırdaklarınız ve bağlarınız, organlar ve dokular için bir iskele gibi, geri kalanınız için yapısal bir çerçeve sağlar. Bu sistem hayati organların korunmasını sağlar ve organizmanın hareketine izin verir; uzun kemiklerin ortasındaki kemik iliği bağışıklık hücrelerini oluşturur.

Kas Sistemi:

Kaslar üç ana tipte gelir. İskelet kasları, gönüllü olarak kasıldığında sizi hareket ettirir ve diğer işlevleri yerine getirir. Düz kas, bağırsak ve mesane gibi organlarda bulunur ve istem dışı çalışır. Kalp kası, kalbin miyokardında bulunan özel bir kas türüdür.

Örtü Sistemi:

Bu, çoğunlukla eski olan cilt, saç ve tırnakları içerir. Bu fiziksel bariyer mikroorganizmaları dışarıda tutmaya yardımcı olur, organizmanın nem seviyesini düzenler ve sıcaklığı sabit tutar. Deri ve örtü sisteminin diğer kısımları, vücudun bağışıklık sistemiyle, örneğin mikropları ve bakterileri dışarıda tutmak gibi el ele çalışır. Bazen bağışıklık sistemi örtü sisteminden ayrı olarak listelenir ve 11 yerine 12 vücut sistemi sayılır.

Sindirim Sistemi:

Bu sistem, sindirilen gıdaları hücrelerinizin enerji toplayabileceği daha küçük moleküllere dönüştürür.

Sinir Sistemi:

Beyniniz, omuriliğiniz ve çok sayıda çevresel sinir, bilgi toplamak, işlemek ve iletmekten sorumlu olan bu sistemi oluşturur.

Endokrin Sistem:

“Hormonlar” kelimesini duyduğunuzda, “endokrin sistem”i düşünün. Bu sistem, vücuttaki belirli reseptörlerde etkili olan kimyasalların (hormonların) dağılması yoluyla organizmanın iç ortamını düzenler. Pankreas, hipofiz bezi ve tiroid bezi bu sistemin parçalarıdır.

Boşaltım/İdrar Sistemi:

Böbrekleriniz kanı süzerek atıkların giderilmesine yardımcı olur, kanın asit-baz seviyelerini sabit tutar ve elektrolit ve diğer çözünen denge yoluyla vücuttaki kan miktarını düzenler.

Lenfatik Sistem:

Bu kanal sistemindeki yapılar, dalağı da içeren, yabancı istilacılarla savaşan hücreler yapan ve doku sıvısının kan damarlarına geri dönmesine yardımcı olan ikinci bir dolaşım sistemine benzer.

Üreme Sistemi:

Bu sistem, genlerin sonraki nesil organizmalara döllenmesine ve yayılmasına katılan gametlerin veya cinsiyet hücrelerinin (erkeklerde testis, dişilerde yumurtalıklar) oluşturulmasından sorumludur. Cinsiyetten bağımsız olarak kadınlarda uterusu ve dış genital organları içerir.


insan vucudu

Kaynak : pixabay.com

Kaynak 2:

Gün içerisinde neler yaptığımızı bir düşünelim. Otururuz, kalkarız; yürür, koşarız; görür, işitiriz; düşünür, konuşuruz; yeriz, içeriz. Bütün bu yaptıklarımızda, vücudumuzun çeşitli parçaları iş görür: Bacaklarımızla yürür, koşarız; elimizle yazı yazarız, kitap tutarız, çeşitli eşyayı kullanırız; yemeklerimizi dişlerimizle çiğneriz, midemiz, bağırsaklarımız onları sindirir; kulağımız işitmeye, dilimiz konuşmaya, gözümüz görmeye yarar.

İşte, vücudun bütün bu işleri yapan parçalarına organ denir. Organlar işlerini tek başlarına göremezler, onlara bağlı daha başka tamamlayıcı parçalar vardır ki organlar bunlarla birlikte birer bütün meydana getirir. Bunlara da sistem’ler diyoruz. Vücudumuzda başlıca 7 sistem vardır.

HAREKET SİSTEMİ : İskelet’le kas’lardan meydana gelir. İskeletimiz vücudumuza biçimini verir; kaslar da, hareketimizi sağlar.

İskelet kemiklerden meydana gelmiştir. Kemikler beyaz, sert, dayanıklı bir dokudan yapılmıştır. Bu kemikler, oynayan, ya da oynamayan eklemlerle birbirine bitişmiştir. Ergin bir insanda 213 kemik vardır. İskeletimizin ekseni omurga’âıv. Omurganın yukarı ucunda baş vardır. Kaburga kemikleri, iki yandan, omurgaya tutunmuştur; önde göğüs kemiği ile birleşerek, göğüs boşluğunu meydana getirirler. Kollarımız, kürek ve köprücük kemikleriyle omurganın üst kesimine, bacaklarımız da leğen ve kalça kemikleriyle omurganın alt kesimine tutunmuştur.

Kaslarımız iskeleti meydana getiren kemiklerin çevresinde toplanmıştır; vücudumuza hareket sağlarlar. İnsan vücudunda 501 çizgili kas vardır. Hareketi sağlayan bu kaslardır. İç organlarımız ise düz kaslardan yapılmıştır.

SİNİR SİSTEMİ : Vücudumuzdaki bütün öbür sistemlerin görevlerini sinir sistemi düzenler. Bu sistemin canlıların hayatında büyük bir yeri vardır. Bütün duyu organlarımız sinir sistemine bağlıdır.

Duyu Organları : İnsanların, hayvanların dış dünyanın etkilerini duymalarına duyu denir. Beş duyumuz vardır:

1)Görme: Görmemizi sağlar. Bu duyunun organı göz’dür.
2)İşitme: Sesleri duymamızı sağlar. İşitme duyusunun organı kulak’tır.
3)Tatma: Tat almamızı sağlar. Organı dil’div.
4)Koklama: Koku almamızı sağlar. Koklama organımız burun’dur.
5)Dokunma: Bu duyunun en önemli organı deri’dir. Dokunma duyumuz sıcağı, soğuğu, acıyı, basıncı duymamızı sağlar.

DOLAŞIM SİSTEMİ : Bu sistemi kalp, damarlar, kan meydana getirir. Kanın vücudumuzda dolaşmasını, hücrelere oksijen, besin maddeleri taşınmasını kalp sağlar. İnsan vücudunda iki türlü dolaşım vardır: 1) Küçük dolaşım (kirli kanın dolaşımı); 2) Büyük dolaşım (temiz kanın dolaşımı).

SİNDİRİM SİSTEMİ : Yaşamamızı sağlayan en önemli işlerden biri de sindirimdir. Besinler, kana geçebilecek hale gelene kadar, vücudumuzda türlü değişikliklere uğrarlar. Bu değişiklikler ağızda başlar, barsaklarda sona erer. İşte, bu işleri sağlayan düzene sindirim sistemi deriz. Sindirim sistemimiz ağız, gırtlak, yemek borusu, mide, barsaklar’dan meydana gelmiştir.

SOLUNUM SİSTEMİ : Canlıların havadan oksijen gazı alıp, karbondioksit gazı çıkarmalarına solunum denir. Bir insan aç, susuz bir süre yaşayabilir de, havasız birkaç saniye duramaz.

Solunum ikiye ayrılır: 1) İç solunum; 2) Dış solunum.

Dış solunum akciğerlerde olur. Oksijen havadan kana geçer; kandaki karbondiyoksit de dışarı verilir. İç solunum ise, kanla dokular arasında olur. Oksijen kılcal damarlardaki kandan dokuya girer; karbondioksit de dokudan kana geçer. Solunum aygıtlarımız soluk borusu, bronşlar, akciğerler’ dir.

BOŞALTIM, ÜRETİM SİSTEMİ : Böbreklerle üretim organlarından meydana gelmiştir. Böbrekler vücudumuzdaki zararlı sıvıları dışarı atmamızı, üreme organları ürememizi sağlar.

İÇ SALGI BEZLERİ : İçinden geçen kandan belirli maddeleri ayırarak salgı meydana getiren organlara bez denir. Bezlerin çeşitli görevleri vardır. Vücudumuzdaki en büyük bez karaci-ğer’dir. Öbür bezlerin başlıcaları şunlardır: Tükürük bezleri, pankreas, kal-kansıbez (tiroid), paratiroid, timus, hipofiz, böbreküstü bezleri, üreme bezleri.


3 yorum

Leave A Reply