W Harfi ve W Harfinin genel Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

W Harfi nedir? W Harfinin özellikleri, W harfinin tarihçesi, W harfi ile ilgili bilgi.

W Harfi

W Harfi

W, w, Türkçenin hiçbir alfabesinde yer almayan, başka bazı dillerde de özgün olarak bulunmayan (Roman dilleri: İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rumence ve bu dillerin gelişim uzantıları, ör. Latin Amerika dilleri…), daha çok Anglosakson (ve Amerikanca) dillerinde ve Avrupa’nın aynı kökten gelen başka örneklerinde (Almanca, Avusturya dili, Polonya dili, Çekçe, İsveç-Norveç… dilleri) bulunan ünsüz (konsonant) olmakla birlikte yarım ünlü değerinde de sayılan harf (ses); sürtünmeli dudak sessizi. İngiliz alfabesinin 23. harfi olan w (okunuşu dabl yu), Fransızcadaki söylenişiyle (dubl ve) aynı durumu belirler; çünkü Roma Çağı Latincesi’nde bu sesi karşılayan v ya da u harfin kaynağıdır.

Roma Cumhuriyet Latincesi’nde uzun okunması istenen vokaller (sesli harf, ünlü) çift yazılırdı. Onun için Latincedeki uu, İngilizcenin W harfine eşittir. Bu u’lardan ikincisi bir çeşit kaynaştırma görevi de yüklendiği için (Türkçedeki y gibi) zamanlar w, yan vokal değeri alacaktır (doğallıkla yazıda iki harfin birleştirilmesi yoluyla). Latincede zamanla kaybolan w, eğer başka dillerden alınmış sözcükler değilse, Roman dillerinde bulunmaz. Aslında hangi dil söz konusu olursa olsun bu harf, hem çifte v, hem u gibi söylendiği için kendiliğinden karışıklık yaratır. Bu çift dudaksı yarım ünsüz, Almancada basit ve değerinde tam bir ünsüzdür. Hollanda dili gibi İngilizcede de yarım ünlü diye tanımlanırsa da kural dışı pek çok da örnek vardır.


Leave A Reply