William Pitt Kimdir?

0
Advertisement

İngiltere tarihinin ünlü ve başarılı devlet adamlarından birisi olarak kabul edilen William Pitt ve hayatı hakkında kısaca bilgi veren yazımız.

William Pitt

William Pitt (15 Kasım 1708 – 11 Mayıs 1778) İngiliz tarihinde önemli işler görmüş bir devlet adamıdır. Bu arada, İngiltere’nin sömürge siyasetini yürütmüş, İngiliz İmparatorluğumun gelişmesine yardım etmiştir.

William Pitt, asilzade bir ailedendi; iyi bir öğrenimden sonra çok memleket gezdi, bilgisini, görgüsünü genişletti. Parlâmentoya üye seçilince, hükümet idaresini şiddetle tenkid etti. Kral başta olmak üzere, birçok muhalifi vardı; yalnız, halk onu tutuyordu. 1756’da dışişleri bakanı oldu. İngiliz hükümetinin siyasetini o kadar kendi eline aldı ki başbakan gölgede kaldı. 1760’ta III. George kral olunca, Pitt hükümetten uzaklaşmak zorunda kaldıysa da, 1766’da başbakan olarak iktidara geldi.

William Pitt, İngiltere’nin geleneksel düşmanı olan Fransa’nın nüfuzunu kırmak için çalışmış, Yedi Yıl Savaşlarında Büyük Friedrich’le birleşerek Fransa’ya karşı cephe almış; ayrıca, Hindistan’ı İngiliz Imparatorluğu’na kazandırmakta büyük rol oynamıştır.

William Pitt, genç yaşından beri hastaydı; başbakan olduktan sonra hastalığı arttı, devlet işlerini göremez oldu, 1768’de istifa etti.

Advertisement

Leave A Reply