William Smith Kimdir? İngiliz Jeolojisinin Babasının Hayatı ve Buluşları

0
Advertisement

William Smith’in çalışmaları, hayatı, biyografisi. William Smith kimdiri ne yapmıştır, fosiller üzerindeki çalışmaları, hakkında bilgi.

William Smith

Fosiller, milyonlarca yıl evvel, yaşayan hayvan ve bitki iz ve kalıntılarının çeşitli yollarla taşlaşmış artıklarıdır. Kısa bir araştırma ile taşların içinde çok güzel fosil örnekleri bulmak mümkündür. Bu fosiller tabakalı tortul kültelerin çekiçle kırılmasıyla çok zaman meydana çıkarılabilir. İngiliz jeolojisinin babası William Smith (1769-1839) taşlarla uğraşanlara fosillerin önemini ilk defa gösteren kimsedir.

William Smith

William Smith’in esas mesleği inşaat-harita mühendisliği idi. O, içerilerinde pek çok deniz fosili bulunan tortul kültelerin yaygın olduğu Güney İngiltere de her gün yol ve kanal haritalarını alır ve çizerdi. Çocukluk çağından beri, hiç bir önemini düşünmeden, sadece enteresan bulduğu için, fosillerle uğraşırdı. Fosil toplamak onun bir zevki, bir hobisi idi. O koleksiyon yapmaya, deniz kenarında çakılları, derisidikenlileri ve şeytanminarelerini toplamakla başlamış ve kısa bir zaman içinde civarındaki ocakları ziyaret ederek fosiller toplayıp koleksiyonunu zenginleştirmişti.

1789 yılında, koleksiyonunu incelerken bazı cins fosillerin belli bir grup külte içinde bulunduğunun farkına varmıştır. Bazılarının da, özel bazı formasyonların içinde yer aldığını görmüş; buradan da, arazide aflörmanları dolaşarak, fosilli formasyonların tayin edilebileceklerini ortaya koymuştur. Aynı şekilde, ocak ve yol yarmalarında yapılacak gözlemlerle eski formasyonların haritalarının yapılabileceği sonucunu çıkarmıştır ve bu düşünceden giderek arazide görülen kültelerin kesitlerini yapmıştır.

Advertisement

William Smith’in ilk jeolojik haritası Bath bölgesi civarına aittir. 1815’te de İngiltere, Gal bölgesi ve Güney İskoçya’nın jeolojik haritasını yapmıştır. İngiltere’de bulunan kültelerin ve bunların karakteristik fosillerinin sınıflandırılmalarını göstermek için yaptığı şema bundan sonra, bu yönde yapılan çalışmalara esas teşkil etmiştir. Fosil kullanmak suretiyle formasyonları ve bunlara bağlı külteleri tayin etmek fikri sayesinde büyük jeolojik sistemler ayırt edilmiş ve jeolojik zamanlar cetveli meydana getirilmiştir. Bu, jeologlara, kültelerin ve formasyonların izafi yaşlarını tayin etmek imkanını vermiş ve birinin diğerine nazaran durumunu ortaya koymayı sağlamıştır.

Jeolojik zamanlar cetvelinin kültelerin bugünkü yaşlarını tespit etmek için meydana getirilmediğine bilhassa dikkat etmek gerekir. Fakat bu cetvel, arzın eskiden zannedildiğinden daha eski olduğunu göstermiştir.

Londra Jeoloji Cemiyetinin başkanı William Smith’e, bu cemiyetin verebileceği en yüksek şeref madalyasını verirken onun kıymetli ve emekli çalışmalarından dolayı da ona İngiliz jeolojisinin babası ismini takmıştır.

William Smith

William Smith Hakkında Gerçekler:

 • William Smith İngiltere’nin Churchill şehrinde Oxfordshire’da doğdu.
 • On sekiz yaşındayken Smith, araştırmacı Edward Webb’in asistanı oldu.
 • 1791’den 1799’a kadar Somerset’te çalıştı.
 • Önce Webb için, sonra Somersetshire Kömür Kanalı için çalıştı.
 • High Littleton’daki Rugborne Çiftliği’nde yaşarken, yerel madencilerin çoğuyla bölgedeki madenlerin tarihi hakkında görüştü.
 • Smith, Somerset Kömür Kanalı’nın bir parçası olan Mearns Çukuru’nda çalıştı.
 • Tabakalarda bulunan fosillerin, tabakaları tanımlamak için kullanılabileceğini fark etti.
 • Smith, belirli katman düzenlemesinin İngiltere’nin birçok yerinde tekrarlandığını öğrendi.
 • Smith, tabakaların İngiltere genelinde tutarlı olup olmadığını belirlemek için ülkeyi dolaşmaya başladı.
 • Kanallardan, yol ve demiryolu kesintilerinden büyük ve değerli bir fosil koleksiyonu topladı.
 • Yayınladığı resimler, diğer araştırmacıların teorisini test etmesini mümkün kıldı.
 • Koleksiyonunda birçok Jurassic fosili vardı.
 • 1799’da Bath’ın ilk jeolojik haritasını çizdi.
 • 1801’de aynı adı taşıyan bir kitaba ilham veren “Dünyayı Değiştiren Harita” yı üretti.
 • 1815’te İngiltere, Galler ve İskoçya’nın ilk jeolojik haritasını yayınladı.
 • Şubat 1831’de Londra Jeoloji Derneği’nden Wollaston Madalyası aldı.
 • 1838’de Westminster Sarayı için taş seçme komisyonundaydı.


Leave A Reply