Yahya bin Muaz’dan Anlamlı Ders Veren Sözler Alıntılar (Resimli)

0

Yahya Bin Muaz’ın dini sözleri, Yahya Bin Muaz’dan anlamlı, ders veren güzel sözler, resimli Yahya Bin Muaz sözleri, alıntıları.

Yahya bin Muaz Sözleri

***Herkes seni, Allah’ını sevdiğin kadar sever. Allah’tan korktuğun kadar, senden korkarlar. Allah’a itaat ettiğin kadar, sana itaat ederler. Allahü Teâlâ’ya hizmet ettiğin kadar, sana hizmet ederler. Hülâsa! Her işin O’nun için olsun! Yoksa hiçbir işinin faydası olmaz. Hep kendini düşünme! Allahü Teâlâ’dan başka, kimseye güvenme!
Yahya bin Muaz

***Bütün işler şu iki temele dayanır: Onun senin için, senin de onun için yaptığındır. Ondan gelene razı, kendi yaptığında da ihlâslı olursun.
Yahya bin Muaz

Yahya bin Muaz Sözleri

***”Otuz senedir Allah rızası için olmayan bir harekette bulunmadım.”
Yahya bin Muaz

***Allah’ı zikretmekle O’nun hitabı izzetini kalplerinize hakkıyla duyurmaya çalışınız. Zira kalpler pek çabuk gaflete dalar.
Yahya bin Muaz

***Kim ki dünyaya meyli kalben terk eder, Allah Teâlâ ona “zikr-i ilahiye”ye meyletmek nimetini verir.
Yahya bin Muaz

***Dünyada, Allahü Teâlâ’dan en çok korkan kimse, kıyamet günü insanların en emini olur.
Yahya bin Muaz

Yahya bin Muaz Sözleri

***Sırf korku sebebiyle Allah’a ibadet eden, düşünce deryasına batmış, sırf ümid ile ibadet eden de şaşkınlık çölüne düşmüş olur. Fakat korku ve ümid ile Allah’a ibadet eden, davasında istikamet etmiş olur.
Yahya bin Muaz

***Açlık öyle bir gıdadır ki, Allah sıddıkların bedenlerini bu gıda ile besler.
Yahya bin Muaz

***Şeytan, açlığa katlanan ve emeli kısa olan bir kulun kalbine giremez.
Yahya bin Muaz

***Dostun yakınlığını kazanmak isteyen, günahları için çokça ağlasın.
Yahya bin Muaz

***Rızk hazineleri, ahlâk güzelliğindedir.
Yahya bin Muaz

Yahya bin Muaz Sözleri

***En yüksek takva mütevazı olmaktır.
Yahya bin Muaz

***Âlimin sürçmesinden kaçının, çünkü âlimin insanlar yanında büyük bir mevkii var onu örnek tanır, bu hatasında da ona uyarlar ve hepsi hataya düşerler.
Yahya bin Muaz

***Birliğin kederi, ayrılığın sefasından daha hayırlıdır.
Yahya bin Muaz

***İnsanın şu dünyada geçirdiği ömür ne kadar uzun olursa olsun, cennet hayatının yanında ancak tek bir nefes gibidir. Ebedi hayatı ve saadete medar olacak bir teK nefesi boş yere tüketen bir kimse, şüphesiz zararda kalanlardandır.
Yahya bin Muaz

Yahya bin Muaz Sözleri

***Âdemoğlu ne miskindir. Yoksulluktan korktuğu gibi Cehennem’den korksa Cennet’e giderdi.
Yahya bin Muaz

***Cehennemliklerin amellerini işleyip, sonra da Cenneti istemek, büyük ahmalıktır.
Yahya bin Muaz

***Herkesin kalbinde, cömertlere karşı muhabbet, cimrilere karşı nefret vardır.
Yahya bin Muaz

Yahya bin Muaz Sözleri

***Kötü kimseler olsalar bile, cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. İyi olsalar bile, cimrilere karşı herkesin kalbinde yalnız nefret vardır.
Yahya bin Muaz

***Dünya sevgisini kalbinden söküp atıncaya kadar, kulun dini yerinde sâbit değildir.
Yahya bin Muaz

***Dünyayı kendi tercihiyle terk etmezse, sonunda dünya zorla onu bırakır.
Yahya bin Muaz

Yahya bin Muaz Sözleri

***Düşünmeden konuşan pişman olur. Konuşmadan önce düşünen selâmet bulur.
Yahya bin Muaz

***Geceler uzundur. Onu uyuyarak kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, onu günahlarınla karartma.
Yahya bin Muaz

***Ey arkadaş! İman kesene dikkat et. Riya ve kötü huy fareleri onu kemirmesin!
Yahya bin Muaz

***Hayret ederim o kişiye ki, hastalık korkusuyla yemekten perhiz eder de, cehennem korkusuyla günahtan perhiz etmez.
Yahya bin Muaz

***Halktan az, Allah Teâlâ’dan çok söz ediniz.
Yahya bin Muaz

Yahya bin Muaz Sözleri

***Allah’a hizmet etmekle mutlu olana bütün eşya hizmet etmekten mutluluk duyar.
Yahya bin Muaz

***İbadet sanattır, dükkânı halvettir, sermayesi takvadır. Kârı cennettir.
Yahya bin Muaz

***Günahlarını terketmeden Allah’tan af ve mağfiret istemek, yalancıların istiğfarıdır.
Yahya Bin Muaz

Yahya bin Muaz Sözleri

***İbret alınacak hadiseler pek çok, bunlardan ibret alanlar ise çok azdır.
Yahya bin Muaz

***İlim ve hikmetin nuru, kendileriyle dünyalığın istenmesi hâlinde kaybolur.
Yahya bin Muaz

***Elindeki nimete başkaları tarafından hased edilen kimse, hakkında hased edilecek bir nimete sahip olmayan kimseden daha hayırlıdır. Onun hâli, nimetleri lütfeden Allah Teâlâ’ya şükredip hased edeni de mazur görmektir.
Yahya bin Muaz

***Belâ ve musibetler inince, sabrın hakikatleri zahir olur.
Yahya bin Muaz

Yahya bin Muaz Sözleri

***İbadet bir kuş olsaydı, şüphesiz onun kanatları namaz ile oruç olurdu.
Yahya bin Muaz

***Gerçek sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir.
Yahya bin Muaz

***Muhabbet, sıkıntı ve eziyet ile eksilmeyen, iyilik ve ihsan ile çoğalmayandır.
Yahya bin Muaz

Yahya bin Muaz Sözleri

***Zahidlerin mücahedesi şehvetlerle, tevbekârların mücahedesi ise kötülükle olur.
Yahya bin Muaz

***Kişi Allah’a değil de, halka dayanırsa, daima yardımsız bırakılmaya mahkûmdur.
Yahya bin Muaz

***Bütün iyilerin yolu acıkmak ve az yemektir.
Yahya bin Muaz


Leave A Reply